Ugrás a tartalomra
 • Július 1. (1974. július 3-ig)

  Isten Szolgája Mindszenty József lelkipásztori látogatása Münchenben

  „Mindszenty nem volt általános fogalmakon, elveken lovagló ember. Mi a teendő itt és most? Az volt a lényeges.”

  Szövegtár

 • Július 5. (1936)

  Isten Szolgája Vándor (Wech) József pappá szentelése

  Az egész városban úgy ismerték, mint a „béke emberét”, minden cselekedetében Isten szeretete és a lelkek megmentése motiválta.

 • Július 6. (1910)

  Boldog Scheffler János pappá szentelése

  Élete minden szakaszában Isten akaratát kereste, teljesítette. Szent X. Piusz pápa jelmondatát vallotta: Mindent megújítani Krisztusban.

 • Július 6. (1924)

  Isten Szolgája Márton Áron pappá szentelése

  Felszentelése után többféle feladatkörben is kipróbálhatta magát: segédlelkész, hittanár, szórványlelkész, püspöki irattáros is volt. 1932 őszétől Kolozsvárra helyezték, itt bontakozott ki lendületes szervezőtehetsége.

 • Július 13. (1974. július 15-ig)

  Isten Szolgája Mindszenty József lelkipásztori látogatása Essenben

  „Bámulatos, mennyi hozzáértéssel és érdeklődéssel tudott meghallgatni helyzetjelentéseket. Korát tekintve egyedülállóan friss volt, még 83 esztendős korában is igen fogékony új meglátásokra.”

  Szövegtár

 • Július 14. (1973. július 20-ig)

  Isten Szolgája Mindszenty József lelkipásztori látogatása Angliában

  „Amit a száműzött bíboros kényszerű emigrációjában végzett, az fizikai és szellemi vonatkozásban egyaránt egyedülálló teljesítmény. Magyar embernek még soha nem volt a nagyvilágban akkora híre-neve, mint Mindszenty Józsefnek.”

  Szövegtár

 • Július 17.

  Szent Zoerárd és Benedek remeték emléknapja

  A két remete koporsója a keresztlevétel oltára mögötti kápolnában található, a hívek tömegei ma is kegyelettel zarándokolnak ide, valamint a zoborhegyi kolostor romjaihoz.

 • Július 17. (1955)

  Isten Szolgája Mindszenty Józsefet betegsége miatt Püspökszentlászlóra szállítják és házi őrizetben tartják

  „Bármi is történt, nehézségek, jogtalanság és igazságtalanság, ne hordjuk szívünkben a bosszú és elkeseredettség érzését. Imádsággal, türelemmel bontsuk le a falakat.”

  Tovább >>

 • Július 18.

  Szent Hedvig emléknapja

  Nekünk, magyaroknak nemcsak származása okán kedves, hanem azért is, mert életszentsége az isteni meghívás és küldetés máig ható példája.

 • Július 24.

  Árpád-házi Szent Kinga emléknapja

  Krakkóba vezető útja valóságos diadalmenet volt, mert életszentségének és szépségének híre ezrek kíváncsiságát ébresztette föl.

 • Július 24. (1946)

  Boldog Sándor István örökfogadalmat tesz a szalézi rendben

  Hamar otthon érezte magát a szaléziak között, „szerette a könyvet, az oltárt és az oratóriumot”.

 • Július 28. (1952)

  Boldog Sándor István letartóztatása

  Elöljárói előkészítették külföldre való távozását, de ő tudatosan visszautasította ezt a lehetőséget; nem akarta elhagyni növendékeit.

 • Július 31. (1996)

  Isten Szolgája Mindszenty József boldoggáavatási eljárása egyházmegyei szakaszának lezárása

  „És ha szent akaratoddal megegyezik, add meg hívő magyar népednek, hogy József bíboros szolgádat Egyházunk szentjei között tisztelhessük.”

  Szövegtár