Ugrás a tartalomra

Devictus vincit

1948-1956

 

Isten, a mi Urunk Jézus Krisztus Atyja, aki téged a főpapi méltóság magaslatára emelt, maga ömlessze rád a szent krizmát és a titokzatos felszentelés kenetét, és tegyen termékennyé a lelki áldás † bőségével.

 

(a püspökszentelés szertartása, részlet)

„Félévszázados adottsággal állok itt, egy határozott neveléssel és alapelvekkel. Ez a nevelés és ezek az alapelvek ugyanúgy vannak beépítve egy emberi életbe, mint ahogy a földre rá van építve a vaspálya. Ez a vaspálya visz és megmagyaráz sok mindent.

Hálát adok az Istennek, hogy életem folyamán a jó szándékot nem veszítettem el.

Reám a II. világháborús összeomlás után egy nehéz történelmi szerep várt, s ez abban állott, hogy nekem kellett az Evangélium összefogó világosságának és szeretetének a meghirdetője lenni.

Ma reggel ez az imádság jött az ajkamra: Da pacem Domine in diebus nostris, in diebus istis! – Uram, adj békét ezekben a napokban! Nem a közeli vagy távol-jövőbe, hanem érdekes, ez az ősi imádság azt mondja: ezekben a napokban. S ezt a békét én kértem az én Egyházamnak, amelynek szeretetét elhoztam ide is. Ezt a békét kértem a magyar államnak, amely iránt való engedelmességemet megmutattam; s ezt a békét kérem a magam lelkének is.” (Mindszenty József a kirakatperben az utolsó szó jogán, részlet)

„Ezen a világon hazudnak sokat, de a holtak nem hazudnak. Leplezetlen nyíltsággal rámutatnak: Amiben mi hittünk, és Isten irgalmából üdvözültünk, aszerint éljetek egyéni, családi és nemzeti életet.” (Mindszenty József)

„A szabadság eszménye sohasem lehet idejétmúlttá, mert az emberi természet Isten-adta velejárója.” (Mindszenty József)

„Bármi is történt, nehézségek, jogtalanság és igazságtalanság, ne hordjuk szívükben a bosszú és elkeseredettség érzését. Imádsággal, türelemmel bontsuk le a falakat.” (Mindszenty József)

Devictus vincit

 

„Mindszenty is Hungary and Hungary is Mindszenty.”
(Mindszenty Magyarország,
Magyarország Mindszenty,
írta San Francisco érseke)