Ugrás a tartalomra

Szent Imre herceg, szűz és hitvalló

Hivatalos emléknapja: november 5.

Születési évét nem tudjuk pontosan, az 1000 és 1007 közötti évekre tehető. Életének főbb eseményeit legendák és krónikák őrizték meg. Első nevelői a szülei voltak, akik mindketten az életszentség útján jártak, az ő hatásukra érlelődött meg Imre hercegben az az életideál, amelyet élete végéig követett.

Szent Imre

 

Amikor Gellért bencés szerzetes 1015-ben Magyarországra érkezett, István király azonnal fölismerte benne a nagy tudományú, szent életű férfiút és fia nevelőjévé tette. A herceg hét éven keresztül tanult kiváló mestere irányítása mellett és olyan ifjú lett belőle, ,,akit szeretett az Isten és tiszteltek az emberek”, mint a krónika mondja róla. Ezután az édesapja vette maga mellé, hogy jó keresztény királyt neveljen belőle, és a fennmaradt tudósítások szerint Imre herceg minden várakozását beteljesíthette volna: bölcs, tiszta, kegyes, irgalmas, erős, mértékletes, szelíd, becsületes és szemérmes fiatalember lett belőle. Az Istennek tetsző életre törekedett és ez a törekvése arra vezette, hogy szüzességi fogadalmat tegyen, melyet élete végéig megtartott.

 

István király 1031-ben Székesfehérvárott szerette volna megkoronáztatni trónörökösét, egyetlen életben maradt fiát. Örömünnep helyett azonban gyászba borult a királyi udvar, amikor megtudták, hogy Imre herceget vadászat közben halálra sebezte egy feldühödött vadkan, és 1031. szeptember 2-án belehalt sebeibe.

Szent László király Szent Imrét atyjával, Istvánnal, és nevelőjével, Gellért püspökkel, valamint a szentéletű zoborhegyi remetékkel együtt 1083-ban az ország főpapjai és világi nagyjai jelenlétében oltárra emeltette. Azóta példaképe a magyarságnak, elsősorban a magyar ifjúságnak. Halálának 900. évfordulóját nagy ünnepélyességgel ülte meg az ország 1931-ben Budapesten.

Imádkozzunk hozzá!

Istenünk, ki Szent Imre herceget viruló ifjúságában magasztaltad föl szentjeid közé, kérünk, add, hogy ő, aki egészen neked szentelhette magát, mindörökké segítsen minket színed előtt! Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

(Forrás: https://www.katolikus.hu/szentek/)

 

További információk:

https://www.katolikus.hu/szentek/

https://lexikon.katolikus.hu/