Ugrás a tartalomra

Szent Zoerárd-András és Benedek remeték

Hivatalos emléknapjuk: július 17.

András és Benedek életét Boldog Mór pécsi püspök írta meg, eszerint Szent István királyunk uralkodása idején jöttek lengyel hazájukból Magyarországra. Zoerardus a hagyomány szerint már odahaza is remeteként élt. Hazánkban előbb a Szent István alapította zoborhegyi bencés apátság lakói lettek, Nyitra vára közelében.

Remete Szent András

 

Ott adta Fülöp apát Zoerardusnak az András nevet. Az apát engedélyével nemsokára remeteségbe vonult a Trencsénnel átellenben emelkedő Szkalka barlangjába, de időnként részt vett a kolostor közös ünnepi zsolozsmáin és konventmiséin, és rendtársai – különösen barátja és tanítványa, Benedek – is gyakran felkeresték őt magányában.

András szigorú önmegtartóztatást gyakorolt ételben-italban és az alvásban is. Nem kímélte magát a fizikai munkától sem. A szigorú böjt és a testi megerőltetés felőrölték erejét, látogatói egy alkalommal holtan találtak rá barlangjában. A zoborhegyi bencések a holttestét Nyitrára szállították és a Szent Emmerám tiszteletére épült székesegyházban temették el.

A történtek után, mestere példáját követve Benedek vonult el a szkalkai barlangba, ő néhány évvel később gyilkosság áldozata lett. Rablók törtek rá, és amikor rájöttek, hogy nem remélhetnek tőle gazdag zsákmányt, kíméletlenül agyonütötték. Holttestét a Vág vizébe dobták, hívei itt találtak rá. Szent András mellé temették a nyitrai székesegyházba. A két remete koporsója a keresztlevétel oltára mögötti kápolnában található, a hívek tömegei ma is kegyelettel zarándokolnak ide, valamint a zoborhegyi kolostor romjaihoz.

Remete Szent Benedek

 

Szentté avatásukra a kanonizációs eljárások történetének különleges időszakában került sor: a püspöki-zsinati szentavatásokban egyre nagyobb hangsúlyt kapott a pápa jóváhagyása. A remeték oltárra emelésére 1083-ban a Szent László király által összehívott székesfehérvári zsinaton Szent VII. Gergely pápa jóváhagyásával került sor.

Imádkozzunk hozzájuk!

Urunk és Istenünk, ki megörvendeztetsz minket Szent András remete és Szent Benedek vértanú ünnepével, kérünk, segíts, hogy az örök boldogságban velük együtt  dicsőíthessünk téged!
Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

(Forrás: https://www.katolikus.hu/szentek/)

További információk:

https://www.katolikus.hu/szentek/

https://www.magyarkurir.hu/