Ugrás a tartalomra

Kuratórium

A Mindszenty-hagyatékot kezelő vaduzi alapítvány (Kardinal Mindszenty Stiftung) kuratóriuma dr. Erdő Péter bíboros tiszteletbeli elnöksége alatt jelenleg egy egyházi és négy világi tagból áll. Dr. Gábor Bertalan szepsi (felvidéki) főesperes mellett elnöke Habsburg-Lotharingiai Eduard főherceg. Magyarország szentszéki nagykövete. Világi kurátorok: dr. Semjén Zsolt, Habsburg-Lotharingiai Mihály főherceg úr és Michael von und zu Liechtenstein herceg.

A magyarországi alapítvány csak részben önálló szervezet, anyagi bázisa nincs, a hívek adományaiból és a vaduzi alapítvány támogatásával tudja végezni munkáját. Elnöke szintén   Habsburg-Lotharingiai Eduard főherceg (megbízott társelnöke Ugron Imre nagykövet), kurátortársai Msgr. Császár István atya (Szombathely) és Kovács Gergely okleveles posztulátor, alapítványi képviselő.

 

Habsburg-Lotharingiai Eduard

az Alapítvány elnöke
1967-ben született Münchenben, az alapítvány elnöki tisztét édesapjától, Habsburg-Lotharingiai Mihály főherceg úrtól vette át 2020-ban. József nádor, a "legmagyarabb Habsburg" leszármazottjaként jelenleg a Szentszék mellé akkreditált nagykövetként képviseli Magyarország érdekeit.

Habsburg-Lotharingiai Eduard

 

Németországi és svájci tanulmányok után - doktori disszertációját 1999-ben filozófiából írta A neotomizmus vége címmel - a média világában kezdett dolgozni. Szerkesztőként, producerként, forgatókönyvíróként és műsorvezetőként is tevékenykedett német és osztrák televíziós csatornáknál. 2008-2014 között a Sankt Pölten-i egyházmegye szóvivője volt, majd a Habsburg család kommunikációs felelőse lett. 2015 óta Magyarország szentszéki nagykövete.

"Mindszenty bíboros nemcsak egy kiemelkedő és bátor ember, egy szimbólum, akit minden magyar tisztel, de egy olyan keresztény is, aki hiteles példát mutat számunkra. Ezek után mi tart vissza attól, hogy a pénztárcádban egy kis imakártyát hordozz a Tiszteletreméltó bíboros arcképével? Légy Mindszenty bíboros barátja és vele az életed is megújul és megváltozik majd."

 

 

Ugron Imre Gábor

az Alapítvány mb. társelnöke

1942-ben Budapesten született, iskoláit Ausztriában és Németországban végezte. 1966-ban mint közgazdász-mérnök diplomázott. Tíz év cserkészet után 1964-től a Német Máltai Segélyszolgálat önkéntese. 1985-ben lépett be a Szuverén Máltai Lovagrendbe.

Ugron Imre Gábor

 

1989-ben Kozma Imre atyával és barátaikkal megalapították a Magyar Máltai Szeretetszolgálatot. 2009-ben a Máltai Lovagrend Nagykeresztje kitüntetésben részesült. Hazaköltözése óta Magyarországon folytatja az önkéntes munkát, 2016-2022 között a Szuverén Máltai Lovagrend magyarországi nagyköveteként szolgált. 2016 óta Alapítványunk megbízott társelnöke.

Személyesen nem találkozhattam Mindszenty bíborossal, halála után tíz évvel egy máriacelli zarándoklat irányította az ő áldott emlékére a figyelmemet. 1997 és 2005 között meghívtak a Mindszenty Alapítvány kuratóriumába, örömmel vállaltam ezt a megtisztelő feladatot, ahogy az idei évben a társelnöki felkérést is. Régóta követem az alapítvány munkáját és imáimban folyamatosan kérem a hercegprímás mielőbbi boldoggá avatását.

 

 

Császár István

az Alapítvány kurátora
1968-ban született, Gyürki László plébánossága idején 12 évig körmendi káplán volt, életének ebben az időszakában részt vett Boldog Batthyány László tiszteletének előmozdításában.

 

Császár István

1999 és 2008 között Isten Szolgája Brenner János szenttéavatási eljárásának jegyzője és koordinátora. 2010-2022 között a Szombathelyi Egyházmegye általános püspöki helynöke, pápai káplán, 2015-től jáki c. apát. 2023 óta a győri Brenner János Papnevelő Intézet spirituálisa.

Mindszentyt „mély meggyőződése, Krisztusba vetett bizalma, evangelizációs szolgálata a mai napig tökéletes példaképpé teszi” – nyilatkozta a Szenttéavatási Kongregáció nyugalmazott prefektusa. A Magyarországi Mindszenty Alapítvány kuratóriumának tagjaként a Szombathelyi Egyházmegyét és a szülőföldet képviselve azon szeretnék munkálkodni, hogy Isten Szolgája Mindszenty József példája egyre szélesebb körben ismertté váljék, mielőbbi boldoggá avatásával pedig hathatós égi közbenjárónk legyen.

 

 

Kovács Gergely

az Alapítvány képviselője

1974-ben Budapesten született, ötgyermekes családban nőtt fel. Felsőfokú tanulmányait történelem-olasz tanári, hitoktatói, múzeumpedagógiai és mentálhigiéné szakokon végezte, a Magyar Nemzeti Múzeumban közművelődési szakemberként dolgozott.

Kovács Gergely

 

2003-ban Rómában a Szenttéavatási Dikasztérium továbbképzésén posztulátori diplomát szerzett, azóta az Alapítvány munkatársa. Püspöki szakértő volt Brenner János, Bódi Mária Magdolna és Hám János és a ferences vértanúk kanonizációs eljárásaiban, jelenleg Coreth Mária Terézia vizsgálati eljárásában. 2012 nyarától az alapítvány kurátora és ügyvivő képviselője, Mindszenty bíboros szenttéavatási eljárásának vice-posztulátora. 2017 óta a Károly Király Nemzetközi Imaliga magyar tagozatvezetője. Munkáját 2015-ben a Mindszenty-emlékéremmel, 2018-ban a Magyar Érdemrend Lovagkeresztjével, 2023-ban a pápai Nagy Szent Gergely Rend lovagkeresztjével ismerték el. 

Isten Szolgája Mindszenty József szenttéavatási eljárása sokunk lelkes tiszteletén alapszik. Talán nincs is még egy olyan magyar egyházi példaképünk, akinek a tisztelete olyan méreteket öltene, mint az övé. Kérjük, hogy imádságaikkal, segítő észrevételeik, imameghallgatásaik, élménybeszámolóik stb. elküldésével továbbra is támogassák munkánkat. A magyar szentek közbenjárására szívből kívánjuk: Isten áldja meg Egyházunkat és magyar hazánkat!