Ugrás a tartalomra

Magyar jelöltek

Per Christum Dominum nostrum.
Krisztus a mi Urunk által.

A boldoggá és szentté avatást kérő imádságok záró formulája 

Magyar jelöltek

 

1972-ben Mindszenty bíboros felvilágosítást kért a magyar vonatkozású ügyekről a Szenttéavatási Kongregáció bíboros prefektusától: Apor Vilmos, Bánffy Lukács, Batthyány-Strattmann László, Bódi Mária Magdolna, Bogner Mária Margit, IV. Károly, Kanter Károly, Kaszap István, Kelemen Didák Sámuel és Prohászka Ottokár ügyeinek állásáról. Magyary Gyula, IV. Károly király vizsgálati eljárásának posztulátora, lehangoló írásban számolt be neki ezekről. A kommunista önkényuralom idején gyakorlatilag mindegyik eljárás elakadt. A rendszerváltozás vetett véget a magyar katolikus egyház nyílt vagy burkolt üldözésének, és tette lehetővé a Szentszékkel a rendszeres és szabad kapcsolattartást. Ezt követően a már elindított eljárások új lendületet nyertek és új ügyek kerültek bevezetésre. Jelenleg a honlapunkon felsorolt tizenhárom magyar vonatkozású ügy van folyamatban.