Ugrás a tartalomra

Boldog Bogdánffy Szilárd püspök és vértanú

Hivatalos emléknapja: október 3.

Bogdánffy Szilárd 1911-ben Feketetó községben (Torontál megye) született. Temesváron a piaristák gimnáziumában tanult. A nagyváradi Teológiai Akadémiáról tanárai a budapesti Központi Papnevelő Intézetbe küldték a kiváló növendéket, tanulmányai befejeztével azonban visszatért egyházmegyéjébe, itt szentelték pappá 1934. június 29-én.

Boldog Bogdánffy Szilárd

 

Élete meghatározó motívuma ettől kezdve a katolikus ifjúság oktatása és lelki vezetése volt. 1934-ben a szatmári papnevelde helyettes tanárává és prefektusává nevezték ki, 1935-től kezdve pedig több nagyváradi tanintézmény hittanáraként és lelki vezetőjeként működött. 1939-ben a román hatóságok koholt vádak alapján letartóztatták és kitoloncolták Magyarországra, ahonnan csak 1940 szeptemberében térhetett haza Nagyváradra. Folytatta oktatói-nevelői tevékenységét, a háború után oroszlánrészt vállalt a nagyváradi iskolák újjászervezésében. 1945-ben megalapította a Merici Szent Angéláról elnevezett orsolyita harmadrendet.

1947 tavaszán Scheffler János szatmári püspök kérésére a titkára lett. Szellemi képességei és lelkisége kiváló munkatárssá tették a szatmári-nagyváradi egyházmegye vezetésében.

Az egyre fokozódó romániai keresztényüldözés várható fejleményeire tekintettel a Szentszék engedélyezte, hogy titkos püspököket szenteljenek. A bukaresti nunciatúrai régens 1949. február 14-én szentelte őt püspökké. Két hónappal később a román hatóságok letartóztatták, éveken át jogtalanul fogságban tartották az ország legszigorúbb börtöneiben és a Capul Midia-i haláltáborban. „Meddig hisz Istenben?” – kérdezték vallatói. Sokat kínozták, verték. „El lehet viselni.” – mondta rabtársainak. A börtönben is mindennap megtalálta a szeretetszolgálat lehetőségeit: elrejtett kenyérdarabokat adott a legyengülteknek, cigarettát a dohányosoknak, más helyett cipelte a nehéz zsákokat; az őrök emiatt többször is bántalmazták. Ügyének bírósági tárgyalására csak 1953-ban került sor, ekkor teljesen hamis vádak alapján 12 évi kényszermunkára ítélték. Noha családjának sikerült kiharcolni a törvénytelen ítélet megsemmisítését, Szilárd püspök már nem érte meg ügyének újratárgyalását, a börtönben elszenvedett kínzások következtében 1953. október 2-án a nagyenyedi börtön cellájában visszaadta lelkét Teremtőjének. Az Egyházhoz való hűségéért szenvedett vértelen vértanúhalált.

 

Protokollszám: 1948

Egyházmegyei eljárás

Illetékes egyházmegye: Nagyváradi Püspökség
Illetékes főpásztor: Tempfli József megyés püspök, Böcskei László megyés püspök
Posztulátor: Szőke János SDB
Az egyházmegyei eljárás lefolytatása: 1995. január 20. – 1997. november 8.

Szentszéki eljárás

Az egyházmegyei eljárás érvényességének elismerése: 1999. március 5.
A vértanúság pápai elismerése: 2010. március 27.

Boldoggá avatása: 2010. október 30., Nagyvárad

 

Imádkozzunk szentté avatásáért!      

Hivatalos miseimádság (a szentmise első könyörgése)

Irgalmas Istenünk, aki Boldog Szilárd püspök vértanúnak
megadtad a legyőzhetetlen lelki erősséget,hogy a szenvedésben is hűséges maradjon Egyházadhoz, közbenjárására add, hogy a hitet, amelyet szavával hirdetett, megtartsuk és az utat, amelyet példájával mutatott, kövessük.
A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által,aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
Ámen.

 

Az imameghallgatások kegyelmét a következő címre kérjük eljuttatni:

Episcopia Romano Catolica
Sirul Canonicilor 7.
RO-410161 Oradea

 

További információk:

https://www.varad.org