Ugrás a tartalomra

Életműdíj

Ha még egyszer kellene kezdenem az életet, úgy kezdeném, ahogy kezdettem.
És ha teljes nyíltsággal látnám azt, hogy mi lesz a következménye, hát akkor is ugyanazt tenném, amit tettem.

 

Az Isten Szolgája Mindszenty József bíbornok, hercegprímás, esztergomi érsek által 1972-ben alapított, Vaduzban bejegyzett Kardinal Mindszenty Stiftung és a budapesti székhellyel működő Magyarországi Mindszenty Alapítvány, dr. Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek főpásztori jóváhagyásával a 2015-ben ünnepelt jeles Mindszenty-évfordulók alkalmából úgy határozott, hogy

MINDSZENTY JÓZSEF-ÉLETMŰDÍJAT (vándordíjat) alapít,

melyet egyidejűleg legfeljebb hét személy számára ítél oda. A hét személy által élethossziglan birtokolható díjat a két alapítvány együttes kuratóriumi ülésen meghozott, egyhangú döntés alapján adományozza (illetve adományozza újra) az egyházi, tudományos és közösségi életben Isten Szolgája Mindszenty József bíboros tiszteletének előmozdítása terén kimagasló érdemeket szerzett, hatvanöt év feletti, keresztény vallású, az életműdíjra személyes életvitelükkel is méltóvá vált személyeknek.

Az életműdíj odaítéléséről latin nyelvű adományozó levél készül, és ünnepélyes formában kerül átadásra Isten Szolgája bronzból készült álló szoboralakja, Hermann Zsolt reprezentatív alkotása.

Az Adományozottak kötelesek gondoskodni arról, hogy haláluk után örököseik ezeket az Alapítvány elidegeníthetetlen tulajdonát képező műalkotásokat az Alapítvány képviselete számára visszaszármaztassák, hogy az életműdíj vándordíjként is betölthesse rendeltetését, és a nagyra becsült Díjazottak között személyes köteléket teremtsen. Az Adományozottak ezt külön kiállított átvételi elismervényben vállalják.

A most megalapított életműdíj szolgálja Isten dicsőségét, a katolikus és keresztény hit elmélyülését, Isten Szolgája Mindszenty József tiszteletének további erősödését, valamint a sokunk által remélt boldoggá és szentté avatás mielőbbi megvalósulását!

 

Emlékműdíj

 

Dr. Erdő Péter
bíboros, prímás, érsek, alapítványi főkurátor

Habsburg-Lotharingiai Mihály,
alapítványi elnök

Kovács Gergely,
alapítványi képviselő

És a jelenlévő alapítványi kurátorok.