Ugrás a tartalomra

Az első szó az imádságé

2020. 05. 02., szo - 12:30

Hetvenöt évvel ezelőtt, 1945. október 2-án Tiszteletreméltó XII. Piusz pápa nevezte ki esztergomi érsekké Mindszenty Józsefet, akinek ezzel együtt vállalnia kellett „a bíbor színnel jelzett vértanúságot”. A bíboros későbbi áldozatvállalásában a házi őrizet és a követségi szobafogság bizonyos értelemben hasonlít sokunk mostani életállapotához, amelyet a jelenlegi járványhelyzet kényszerített ránk. 1948. augusztus 8-án a hercegprímás által vezetett püspöki kar körlevelet bocsátott ki a Boldogasszony Éve kegyelmeiről. A napjainkban is aktuális család-felajánlási ima ennek mellékletében szerepelt.

Jóságos és irgalmas Isten, családunk és annak testi, lelki javait mindenható védelmedbe ajánljuk; áldj meg minket, ahogyan a názáreti Szent Családot megáldottad.

Szeretett Jézusunk! Te rejtett életed példájával és tündöklő erényeiddel megszentelted azt a családot, amelyben éltél. Emlékezzél meg arról, hogy a mi közösségünk is a te családod, hiszen neked szenteli és neked ajánlja fel magát. Oltalmazz minket, szabadíts meg minket a veszélyektől, siess segítségünkre minden szükségünkben, adj állhatatosságot, hogy téged szeressünk; segíts, hogy hűségesen szolgáljunk neked a földön és örökké dicsérhessünk a mennyben.

Boldogságos Szűz Mária, aki karácsony éjjelén szerető szívedre ölelted az isteni Kisdedet, kérj számunkra kegyelmet, hogy úgy tudjuk szeretni Jézust és egymást, ahogyan te szeretted isteni Fiadat és tiszta jegyesedet. Földi anyánk mellett te légy mennyei Édesanyánk és közbenjárónk drága Gyermekednél.

Szent József, a Szent Család feje és az isteni Kisded hűséges őrzője, légy a mi kis otthonunknak is feje és vedd atyai pártfogásodba családunkat. Légy közbenjárónk minden szükségünkben és segíts, hogy amint te hűséges voltál a karácsonyi éjben és a menekülésben, mi is hűségesek maradjunk az Úr Jézushoz a kísértések és szenvedések megpróbáltatásaiban.

Ámen.