Ugrás a tartalomra

Dr. Boldvai József: Mindszenty bíboros úr üzen a XXI. század magyarságának is

2017. 05. 01., h - 12:30

Lángtenger kell az egész magyar földre imádságból, hitből és engesztelésből:
a káromkodásokért, a vasárnap megszentségtelenítéséért, az istentagadásért, Egyház-bántásért, az erkölcsi lazulásért, a korrupcióért, a Tízparancsolat figyelmen kívül hagyásáért.”

A Boldogasszony Éve a XX. századi magyar történelem egyik legjelentősebb, az ország újraevangelizálását szolgáló lelkiségi megmozdulása volt, melyet Mindszenty bíboros hirdetett meg és vezetett 1947. augusztus 15. és 1948. december 8. között. A programsorozat általa választott jelszava: Vissza a Nagyasszonyhoz, vissza a magyarság ősi életforrásaihoz! A püspöki székhelyeken, a búcsújáróhelyeken százezrek gyűltek össze, hogy hitben, erkölcsiségben, lelkiségben erősödjenek. A politikai hatalom sokféle módon igyekezett megzavarni az összejöveteleket, de nem tudta megtörni bensőséges, imádságos hitvallásukat. A lelki élmények, konferenciabeszédek, zarándoklatok Édesapámnak és korosztályának valóban olyan belső tartást és erőt adtak, hogy a következő évtizedek diktatúrájában helyt tudtak állni. Követték a bíboros úr tanítását: „Hűek leszünk a Nagyasszonyhoz, Egyházhoz, intézményeihez, Hazánkhoz és az ősök hitéhez és erkölcsihez.”

A Városmajorból Máriaremetére vezető zarándoklat eredete visszanyúlik a II. világháborút követő súlyos és nehéz hónapokra. 1946. május 5-én hívta ide Mindszenty József bíboros a főváros és környéke katolikus híveit. A rendszerváltás után ennek emlékére szervezte meg az első három gyalogos zarándoklatot Keresztessy János, a Városmajori Plébánia volt világi elnöke 1990, 1991, és 1992 májusában.

A Boldogasszony Éve egyik legnagyobb eseménye volt, amikor 1947. szeptember 14-én százezer férfi követte az ország főpapját ugyanezen az útvonalon. Ennek ötvenedik évfordulója alkalmából Szekendy Ferenc városmajori káplán kezdeményezésére indítottuk el ismét a gyalogos zarándoklatot, melyre először 1997. szeptember 13-án, majd azóta hagyományosan ötévente kerül sor.

A 70. évforduló kapcsán az engesztelő zarándoklatunkat 2017. szeptember 16-án (szombaton) szervezzük meg. A menet 8 órakor indul a Városmajori templom elől (Budapest, XII. Csaba u. 5.). Már szétküldtük, illetve kiosztottuk a Mindszenty bíborosról készült ismertető füzeteket és plakátokat (ezt a további terjesztése érdekében folyóiratunk utolsó oldalán eredeti formájában közöljük; a szerk.) az egyházmegyéknek, iskoláknak, plébániáknak, hogy a hívek felkészülten vehessenek részt ezen a különleges hitéleti eseményen. A zarándoklat alatt az imák és énekek mellett elmélkedéseket tart dr. Székely János püspök (Ki volt Mindszenty bíboros?), Bíró László püspök (Mindszenty bíboros – PANNONIA SACRA) és Blanckenstein Miklós esztergomi püspöki helynök („Legyünk mi most az imádság nemzete”). Ez utóbbi téma kapcsolódik a 2020-as Eucharisztikus Kongresszus formálódó tematikájához is. Máriaremetén dr. Erdő Péter bíboros, prímás, érsek úr fog 12 órakor szentmisét bemutatni, és ugyanő áldja meg a templom előtt felállítandó, Mindszenty József bíborosról készült kőszobrot (alkotójáról a Híreink rovatban számolunk be; a szerk.).

Az öt évvel ezelőtti zarándoklathoz hasonlóan szeretnénk, ha a katolikus iskolák tanáraikkal, diákjaikkal, a szülőkkel és nagyszülőkkel együtt vennének részt a zarándoklaton. 2012-ben több mint tízezren zarándokoltunk Máriaremetére, szeretnénk, ha most is minél többen eljönnének.

A jubileumi engesztelő gyalogos zarándoklat fő célja: közös ima a magyar családokért, hazánkért.