Ugrás a tartalomra

2. Könyvajánló

2016. 01. 01., p - 12:30

Emlékirataim
a szerkesztő szemével

Amikor 2014 őszén először ültem le beszélgetni Kovács Attila Zoltánnal és Kovács Gergellyel, a Helikon Kiadó, illetve az alapítvány képviselőivel arról, hogy szeretnék újra kiadni Mindszenty József Emlékirataim című munkáját, az első érzés a megtiszteltetés volt, hogy az alapítvány ebben a munkában munkatársként számít rám. Ugyanakkor egyfajta bizonytalanság is volt bennem, hogy a nagy múltú és patinás kiadó, a bíboros személyi hagyatékát őrző alapítvány és a szerkesztő közös véleményre tud-e jutni, hogy hogyan jelenjen meg ez a kiadvány. Azonban gyorsan sikerült összeegyeztetni az álláspontokat és megállapodni abban, hogy miként szeretnénk Mindszenty József legismertebb és legfontosabb írását újra megjelentetni.

A kiadó terve az volt, hogy a 2015. évi könyvhétre megjelenhessen a kötet. Szép álomnak tűnt, és gigászi munkát végeztünk, hogy összeálljon a szerkesztett kézirat, amelyben két szövegváltozatot fésültünk egybe, magyarázó lábjegyzetekkel láttuk el, kiegészítettük olyan részletekkel, amelyek a korábbi kiadásokból kimaradtak és a kötetet illusztráló fotóanyagot is újragondoltuk.

Az Emlékirataim megkerülhetetlen a XX. század köz- és egyháztörténetét kutató szakemberek számára éppúgy, mint a korszak iránt érdeklődők, vagy Mindszenty József tisztelői számára, ezért is volt nagy felelősség és megtiszteltetés részt venni a szerkesztés munkálataiban. Az emlékirat egy sajátos, szubjektív műfaj, ugyanakkor a bíboros számára ez az írás azért volt különösen fontos, mert ebben látta annak biztosítékát, hogy Egyházáért és hazájáért viselt megpróbáltatása nem megy feledésbe, és így továbbra is erőforrásul szolgál „az ő magyarjai” számára. Elmondhatta, hogy mi történt vele, hogy élte meg letartóztatását, kínvallatását, börtönbüntetését. Akkor is az Emlékirataim megjelentetése lebegett a szeme előtt, amikor rábírták, hogy hagyja el az Egyesült Államok nagykövetségét és Magyarországot. Még éveket kellett várnia, hogy megjelenjen életrajzi írása, és le kellett mondania arról, hogy a magyar kereszténység ezeréves történetét, benne az esztergomi érsekek szerepét bemutató Egy különös sorsú nemzet című írása ezzel egyidejűleg jelenjen meg. Az Emlékirataim 1974-ben a frankfurti könyvvásár nagy szenzációja volt, amit több magyar és idegen nyelvű kiadás követett. A 2015-ös kiadás modern, XXI. századi, a szerzőhöz méltó nemes külsővel jelent meg: a borítón a hercegprímás mosolygós portréja néz szembe velünk, belül a szövegek mellett közel nyolcvan oldalnyi új fényképanyagot lapozgathatunk.

Jó érzés megtapasztalni, hogy Mindszenty bíboros személye a halála után negyven évvel is óriási érdeklődést kelt, hiszen a könyv megjelenése óta a Helikon Kiadó egyik legkeresettebb kötete. Bízunk benne, hogy azok is elolvassák, akiknek már megvan egy korábbi kiadás, hiszen számos új, eddig nem ismert részletet tartalmaz, és azok is beszerzik, akik eddig nem rendelkeztek ezzel a munkával.

 

Dr. Soós Viktor Attila
a Nemzeti Emlékezet Bizottság tagja

A kötet 5390 forintos kedvezményes áron továbbra is megvásárolható (vagy postai úton a kézbesítés költségével megrendelhető) alapítványi irodánkban.

 

Érett ésszel, józanon

Sokan kérdezték a személyes véleményemet dr. Balogh Margit történész Mindszenty József (1892–1975) címmel, a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont gondozásában megjelent kétkötetes Mindszenty-monográfiájáról. A kötet jelentősége mindenképpen indokolja, hogy itt válaszoljak a feltett kérdésekre.

Két évtizedes szerteágazó kutatómunka eredményét olvashatjuk a könyvben, mely a Mindszenty-kutatás jelenlegi állásáról a lehető legteljesebb képet nyújtja. Egy tudományos értékkel bíró teljes életrajzot régóta hiányolt a szakma és a szélesebb olvasóközönség. A kötet képanyagban gazdag, szövege olyannyira informatív, hogy az messze meghaladja az átlagolvasó érdeklődését. Ez a mű egyedülálló az eddigi Mindszenty-irodalomban.

Erénye a legmagasabb szakmai igényesség és a kiegyensúlyozott ítéletalkotásra való törekvés. A hátránya egyben önkritika is: a történeti kutatással foglalkozó egyházi intézmények elmulasztották, hogy az Alapítvánnyal összefogva több megértéssel végezzék el ezt a hatalmas munkát. Alapvető emberi tapasztalat, hogy jobban megértjük a hozzánk közelebb állókat. A kötet néhány tematikus része kapcsán ez a több megértés a még hitelesebb összkép kialakítását segíthette volna. Számunkra fájdalmas lehet olyan részletek olvasása, melyeket a bíboros Emlékirataiban „a férfiúi és papi önérzet” határai miatt nem közölt. Ugyanakkor szeretném megosztani azt az élményemet, hogy a történész asszony sokakkal együtt nekem is megküldte kéziratát és nagy nyitottsággal fogadta kritikai észrevételeimet, és amit szakmai szempontból elfogadhatónak tartott, azt figyelembe is vette. Ez a nyitottság nagyon ritka Magyarországon, ezért nagy tiszteletet érdemel.

Fontos tudnunk, hogy a szentté avatás és a történeti kutatás egymást kiegészítő, de két teljesen különböző szakterület. Ezek nézőpontja, vizsgálati módszerei és céljai is különbözőek. Ezért fontos megfogadni Németh László olaszországi főlelkész sok éve megfogalmazott javaslatát, hogy válasszuk el e két megközelítést, és ne várjunk olyat az egyiktől vagy a másiktól, ami nem tartozik az illetékességi körébe. Mindszenty bíboros széleskörű tiszteletéről, életszentségéről és a folyamatban lévő eljárásról nem feledkezhet meg a történettudomány, de nem is kell, hogy befolyásolja kutatásait és a következtetések elfogulatlan levonását. És ugyanígy nem szabad, hogy túlzott befolyásra tegyenek szert ezek az értékelések az eljárásra nézve, mert az életszentség nem tökéletességet, hibátlanságot vagy tévedhetetlenséget jelent. Fontos tehát, hogy a hercegprímás reális megítélése nem ellenkezik a boldoggá és szentté avatásáért dolgozó alapítvány szándékaival, épp ellenkezőleg, segít bennünket.

Nyugodt lelkiismerettel ajánlom ezért a Mindszenty bíborosról szóló első valódi monográfiát mindazoknak, akik a lehető legjobban szeretnék megismerni az ő gazdag életútját, akik kiérlelt Mindszenty-képpel rendelkeznek, és akik kellő nyitottsággal és érettséggel szeretnék árnyalni meglévő ismereteiket. Olvassuk kellő szövegkritikával is a kötetet, és akkor ez a szellemi-lelki élmény nekünk személyesen és a Mindszenty Ügynek általánosságban is kizárólag a javára válhat.

Szívből kívánom, hogy e kötet által is közelebb jussunk ahhoz a társadalmi konszenzushoz, melyet Mindszenty József: a hitvalló főpásztor, a nemzeti hős és a kiemelkedő történelmi személyiség megérdemel. E konszenzus szükségességéről bővebben írtam a Vasi Szemle közelmúltban megjelent tematikus Mindszenty-számában. A cikkekben és témákban különösen gazdag jubileumi folyóirat megvásárolható a kiadónál: 9700 Szombathely, Vörösmarty M. u.11. Tel. 94/509-712, elektronikus cím vasiszem@t-online.hu

Kovács Gergely

Teljes tartalom megtekintése