Ugrás a tartalomra

3. Az égben van egy nagynénink

2015. 09. 01., k - 12:30

Mit jelent számomra Bódi Mária Magdolna

Többször megkérdezték már tőlem, hogy mit jelent nekem Bódi Mária Magdolna, és megvallom, hirtelen nem is olyan könnyű megválaszolni. De nagyon sokat. Édesanyánk – aki nagyon vallásos asszony volt – kicsi korunktól kezdve tudatosította bennünk, hogy az égben van egy nagynénink, akihez bármikor, bármilyen problémával fordulhatunk, és kérhetjük az égi közbenjárását.       

Azt is tudtuk, hogy a háború alatt halt meg, hogy egy szovjet katona lőtte le, mert védekezett, nem hagyta magát megerőszakolni. De csak a családon belül ápolhattuk az emlékét, évtizedeken át hallgattak róla a faluban is. Ennek ellenére már kislánykoromban is sokan jöttek a nagymamámhoz, hogy Magdiról beszélgessenek vele, őket gyakran én kísértem ki a temetőbe Magdi sírjához, mert a nagymamám nehezen járt. Emlékszem dr. Galambos Miklós apátplébános úrra, aki 1956-ban kiadta Magdi életrajzát az általa összegyűjtött anyagokból, valamint dr. Böszörményi Ernő doktor úrra és a feleségére, akik hintón vittek ki a temetőbe.

Később, felnőtt koromban nagyon sok szép emberi kapcsolatot kaptam Magdi által a Jóistentől, amiért hálás vagyok. Mindig boldog voltam, ha érdeklődtek felőle, vagy beszélgetni szerettek volna róla velem. Miután megjelentek a „Tanúságtétel liliommal, vérrel”, illetve a ”Litér vértanúja, Bódi Mária Magdolna” című könyvek, több helyre is meghívtak, hogy meséljek a híveknek Magdiról és a családunkról. Budapesten a Magyar Szentek templomában, Érden a karmelita templomban volt erre alkalmam. Majd kaptam egy nagyon kedves meghívást az abaújszántói plébániához tartozó Gibárt község templomában tartandó ablakszentelési ünnepségre.

Ebben az új templomban gyönyörű üvegablakokat készítettek szentek és boldoggá avatásra váró személyek tiszteletére. Az egyik ablakban Magdi egész alakos képe kapott helyet. Megható szeretettel fogadtak bennünket a férjemmel együtt, és nagy odaadással hallgatták az előadásomat. A következő évben a gibártiak 50 fős csoportja elzarándokolt Litérre, Magdi vértanúságának emlékünnepségére. Azóta is tartjuk a kapcsolatot a Plébános úrral és a hívekkel. A családunk felkereste az Ajka melletti Bódé fatemplomát is, ahol szintén látható egy Magdit ábrázoló üvegablak. Örömmel fedeztem fel a balatonlellei templomban is az arcképét.
Az utóbbi években azt tapasztaltam, hogy nő az érdeklődés és a tisztelet Magdi élete iránt, imameghallgatásokról is értesültem, melyekről anyagokat küldtek a püspökségre. Szakács Péter tapolcai plébánoson keresztül, aki a szenttéavatási eljárás püspöki delegátusa, megismerhettem Magdi egykori barátnőjét, Böröcz Bélánét. Kölcsönös volt az öröm Juliska nénivel, hogy egy jót beszélgethettünk Magdi életéről és máig élő emlékéről. Hiszem, hogy Magdi égi közbenjárásának ereje csak növekedni fog mindenütt, ahol megismerik és megszeretik őt.

Kovács Elemérné Bódi Mária

Teljes tartalom megtekintése