Ugrás a tartalomra

1. Karl Josef Rauber bíboros tanúságtétele Ozsvári Csabáról

2015. 09. 01., k - 12:30


Nem sokkal Magyarországra érkezésem után ismertem meg őt, méghozzá a váci püspök jóvoltából, akinek néhány liturgikus tárgyat, többek között egy pásztorbotot készített. Egyházművészete, melyen egy kis antik és bizánci hatás érződött, azonnal elnyerte tetszésemet. Majd személyesen is találkoztunk és egy mélyen vallásos embert ismertem meg benne. Műalkotásai hívő lelkéből és hittől áthatott életviteléből forrásoztak. Jámbor emberként dolgozott a művészvilágban, ahol a spirituális látásmódja és életformája is tovább formálódott.

Ő készítette el a magyarországi apostoli nunciatúra kápolnájának teljes felszerelését: a keresztet, a tabernákulumot és a szenteltvíztartót. Majd több pásztorbotot és kelyhet is készített számomra, néhányat elajándékoztam ezek közül. A belga nunciatúra teljes felszerelése is az ő alkotása, ezek nagy hatással voltak a hívekre, hiszen műtárgyai nagyon mély keresztény lelkiségből születtek.

Ismertem a családját is, a gyermekei pedig egészen le tudtak venni a lábamról. A gyerekek nagyon kedvesek voltak és a felesége is, aki mindig támogatta őt a munkájában. Az volt a benyomásom, hogy nagyon harmonikus családi életet élnek, annak ellenére, hogy a gyermekeiket bizonyos szigorral nevelték. Ezt akkor láttam, amikor a gyerekeknek pénzt akartam adni ajándékba, mire édesapjuk azt mondta, hogy ezt nem helyesli, mert a szülőknek kell megtalálni az ilyen ajándék elhasználásának helyes útját-módját.

Több megbízást kapott Olaszországban, Magyarországon, Erdő Péter bíborostól is – az ő számára mindig valami egyedi és különleges munkát készített. A maga teljes valójában igazi egyházművész volt. Nem engedett az egyénieskedő vagy túl modern törekvéseknek, hanem mindent a hitvalló egyházművészet élő hagyományainak megfelelően alkotott. Ugyanígy az imaélete, egész magatartása, családi élete arról győztek meg, hogy családját egészen Isten akarata szerint vezette, kiváló édesapa és kiváló férj volt.

Mindez a szavaiban is megnyilvánult – gyakran járt nálam a budapesti nunciatúrán, majd Brüsszelben is többször a vendégem volt –, jelenléte soha nem volt kellemetlen vagy terhes, nagy mértékletességgel mindig csak a legszükségesebb dolgokat említette. A munkadíjak tekintetében is nagyon szerény volt. Itt van például ez a gyűrű, melyet ő készített, és amelyen    a Salus Populi Romani-nak nevezett híres Mária-kép látható. Ezért a munkájáért a németországi árak huszadát kérte csak (ha az én hazámban egyáltalán el tudtak volna készíteni egy ilyen színvonalú műalkotást).

Ezek az én benyomásaim Ozsvári Csabáról, akire minden nap gondolok, akihez és akiért naponta imádkozom. Meg vagyok győződve arról, hogy családapaként való boldoggá avatása óriási segítséget jelentene a magyar egyház számára és sok európai család számára is. Hiszem, hogy életpéldája nagy áldás lenne minden katolikus család számára.

Karl Josef Rauber bíboros érsek
1997 és 2003 között magyarországi apostoli nuncius

Teljes tartalom megtekintése