Ugrás a tartalomra

Hévizi Sára - Kiss Gabriella: Egy szentéletű ember - Mindszenty-tisztelet 1975-től napjainkig

Ár: 5900Ft
Hévizi Sára - Kiss Gabriella: Egy szentéletű ember - Mindszenty-tisztelet 1975-től napjainkig

Mészáros István professzor szakmai útmutatásai alapján az alapítvány megbízta Hévizi Sára és Kiss Gabriella kutatókat a Mindszenty-tisztelet eseményeinek, történéseinek és alkotásainak dokumentálásával. A páratlanul gazdag összegzést sajtó alá rendeztük és megjelentettük.

Különleges kiadvány ez a kötet, fogalmazhatnánk úgy is, hogy teljesen egyedi. egy kultusz nyomába ered, mégpedig a sajtótörténet felől, és miközben dokumentálja e sajtótörténet történetét is, tematikus keresztmetszetével a kultusz pontos összefoglalását nyújtja. Olvasói szempontból az egyediség formailag is adott: lehet-e egy adatbázis olvasmányos, lehet-e egy ilyen médiainformáció-halmazt egy könyvbe sűríteni? Elgondolásunk szerint feltétlenül, hiszen az Egy szentéletű ember olyan repertórium, amely a szakmabeliek számára hivatkozási alap, a téma iránt érdeklődők részére gazdag ismeretanyag, mely segíti a tájékozódást. Tágabb horizontja is van ennek a kötetnek: ki volt ez a szent életű ember, ki volt Mindszenty József? Miért alakult ki körülötte ez a kultusz? Hogyan vált erre a tiszteletre méltóvá, kultikus figurává"?
 
Erdő Péter bíboros ajánlásából: 1975 óta több nemzedék adta tovább egymásnak a hitvalló bíboros szellemi örökségét, és az eltelt több mint négy évtized alatt kikristályosodott életének máig érvényes, a XXI. század istenhívő emberét is megszólító üzenete. Szívből kívánom, hogy az a sok imádság, közösségépítő gondolat és megvalósult szándék, melyet ez a kötet is felidéz, teremje meg régóta várt gyümölcsét: Isten Szolgája Mindszenty József mielőbbi boldoggá avatását!"
 
A kereskedelmi forgalomba nem kerülő könyvet azon nagylelkű támogatóink kapják ajándékba, akik egyszeri 10 000 Ft-os vagy afölötti értékben juttatnak adományt alapítványunknak.