Ugrás a tartalomra

Mészáros Tibor visszaemlékezései

Mindszenty

„1944. április 22-én Mindszenty mint veszprémi püspök maga mellé vesz munkatársnak. Vele együtt maradok osztván német-nyilas fogságát 44–45-ben egészen addig, míg ki nem nevezik esztergomi érseknek.” 

 

(Mészáros Tibor kézírásos visszaemlékezésének részletei 1948. május 1-i elmélkedéséről, papírra vetette 1972. február 9-én, március 24-én és 28-án, Mindszenty Archívum)

 „1972 elejétől haláláig, 1975 májusáig Mindszenty József bíboros (ismét) maga mellé vett. Így lettem halála órájáig úgyszólván mindenese: titkára, tolmácsa, útimarsallja és reggelenként még borbélya is. Missziós útjain bejártam vele a világot. Így a mindennapi élet közelségében is tanúja lehettem vértelen vértanúságának. 1948-tól 1971-ig, az ország elhagyásáig a rabság tétlenségére volt ítélve ő, aki égett a tettvágytól. Téglák helyett, a lelkekben szerette volna felépíteni az országot, adni szeretett volna hitének, szeretetének gazdagságából, és tétlenül kellett néznie saját népe lelki lerombolását, lezüllesztését, azt, aminek ma Magyarországon szemtanúi vagyunk, és el kell szenvednünk. Reggelinél, ebédnél, esténként minduntalan kitért több mint harmincéves lelkipásztori munkájára. Ilyen eszmecserék közben mondta nekem többször, hangja szinte remegett a megindultságtól: »Tibor, azt a téglát, amelyet életedben nem raktál a templom vagy az iskola falába, halálod után senki soha oda be nem teszi!« Ez a mondata ég a szívemben, amióta meghalt…”

 

(Mészáros Tibor: Akit övéi be nem fogadtak, 308-309. old.)

 

Mészáros Tibor
Akit övéi be nem fogadtak
Mindszenty bíboros titkárának visszaemlékezései
Pécs, 1997, Pro Domo
Sajtó alá rendezte: Hetényi Varga Károly

Mészáros Tibor
A száműzött bíboros szolgálatában
Mindszenty József titkárának napi jegyzetei (1972–1975)
Abaliget, 2000, Lámpás Kiadó
Sajtó alá rendezte: Hetényi Varga Károly és Varga Borbála