Ugrás a tartalomra

Lengyel Mindszenty, magyar Wyszyński

2020. 05. 02., szo - 12:30

Stefan Wyszyński Mindszenty József bíboroshoz hasonlóan nemcsak a lengyel, de az európai és a világegyháznak is egyik kiemelkedő alakja, egyházi példakép és nemzeti szabadsághős. Magyarországon 2018-ban utcát neveztek el róla Óbudán és a Boldog Jerzy Popiełuszko parkban fát ültettek emlékére.
Életét, egyház- és hazaszeretetét, népére gyakorolt hatását és hajlíthatatlanságát (határozott meggyőződésének vállalását, elvhűségét és kitartását) sokan Mindszenty József bíboroséhoz hasonlítják. Mások a különbözőségeket hangsúlyozzák.
Mindkettejük számára meghatározó volt a vallásos és hazaszerető családi háttér és a választott papi élethivatás. Wyszyńskit a születésnapján szentelték pappá. Mindkettejüknek komoly ellenállói érdemei voltak a náci vészkorszakban. Mindszenty már a harmincas években bírálta az olasz fasizmust és a német nemzetiszocializmust. Ezek ellensúlyozására „liturgikus ellenoffenzívába” kezdett, ami a vallási élet fellendítését jelentette. Rámutatott a katolikus vallás és a nemzetiszocializmus összeférhetetlenségére.
Gondviselésszerű prímási szolgálatuk is tele van hasonlóságokkal. Lengyelországban az aláírt modus vivendi megállapodás ellenére az 1950-es években sor került az egyházi vagyon majdnem teljes körű elkobzására, a hitoktatás beszüntetésére és megkezdődött a papság tömeges letartóztatása. Wyszyński prímás emiatt felemelte szavát és – ahogy Mindszenty bíboros 1945 és 1948 között Magyarországon –  kiállt az üldözöttek mellett, és elutasította, hogy a papság államesküt tegyen, ezért 1953 szeptemberében letartóztatták. A lengyel papság végül rákényszerült arra, hogy – az Apostoli Szentszék engedélye nélkül – letegye az esküt a szocialista alkotmányra.
1956-ban majdnem ugyanazon a napon szabadultak ki fogságukból. 1956 decemberében a lengyel állam és egyház közötti újabb megállapodás visszaállította az önkéntes iskolai vallásoktatást, engedélyezte a börtönökben és a kórházakban a lelkészi tevékenységet. A szabad püspökkinevezések ügye azonban továbbra is rendezetlen maradt. Wyszyński mindent megtett, hogy visszaállítsa az egyház legalább részleges függetlenségét. Ugyanezt szerette volna elérni Mindszenty bíboros még 1971-ben is, az amerikai nagykövetségről történő távozása ellentételezéseként, sikertelenül. Egyedül a még bebörtönzött papok szabadon engedését sikerült a Szentszék ilyen irányú informálásával és közvetítésével elérnie.
Megkérdőjelezhetetlen tekintélyük hatást gyakorolt az egyházüldöző kommunista államvezetésre éppúgy, mint az általuk olyannyira szeretett lengyel és magyar népre. Mindketten a maguk módján küzdöttek az Isten- és emberellenes kommunista diktatúrával, mindkettőjüket letartóztatták, míg azonban Mindszenty bíborosnak végül el kellett hagynia hazáját, Wyszyński bíboros szeretett népe körében maradhatott és tevékenykedhetett. Mindszenty bíboros a külföldre szakadt magyarság lelkipásztori ellátását végezte haláláig.
Wyszyński – mielőtt 1981. május 28-án rákbetegségben elhunyt volna – felajánlotta életét az Úrnak a lengyel II. János Pál pápa életéért, akit nem sokkal korábban, május 13-án, a török Mehmet Ali Ağca megsebesített a Szent Péter téren. Az „Ezredév Prímásaként” emlegetett lengyel főpap a varsói Szent János-katedrális kriptájában lelt végső nyughelyet. Mindszenty bíborost ideiglenesen a közép-európai Mária-zarándokhelyen, Máriacellben, 1991 májusában az esztergomi Prímási Bazilika érseki sírboltjában temették el.
Wyszyński bíboros szenttéavatási eljárása 1989-ben, Mindszenty bíborosé hivatalosan 1994-ben kezdődött. Mindkét eljárásnak egy-egy alapítvány: a Stefan Wyszyński Öröksége Alapítvány, illetve a Kardinal Mindszenty Stiftung volt a kezdeményezője és finanszírozója. A lengyel bíboros életszentségét 2017. december 18-án, a magyar bíborosét 2019. február 12-én ismerte el a pápa.
Ha addig nem változik az időpont, 2020. június 7-én nagy örömmel várjuk a lengyelországi boldoggá avatást, és mi is – az Egymillió Imádkozó Magyar – buzgón imádkozunk és dolgozunk tovább Mindszenty bíboros mielőbbi boldoggá avatásán.

A nyomtatott kiadás lapzártája után érkezett a hír, hogy a koronavírus-járvány miatt, annak csillapultáig elhalasztják a boldoggáavatási ceremóniát.