Ugrás a tartalomra

Vértanúink-Hitvallóink fennállásának 25. évfordulója

2019. 09. 19., cs - 12:30

Kedves Olvasóink!

Engedjék meg, hogy folyóiratunk, a Vértanúink-Hitvallóink fennállásának 25. évfordulója alkalmából személyesen szólítsam meg Önöket. Ferenc pápa azt tanítja, hogy a múltra tekintsünk hálaadással, a jelent éljük meg szenvedéllyel, a jövőre vonatkozóan pedig reménykedjünk bizalommal.

HÁLÁVAL gondolok mindenekelőtt Szőke János atyára – a Mindszenty Ügy egykori posztulátorára –, aki negyedszázaddal ezelőtt útjára indította ezt a lapot. Ez a kis újság nagyban hozzájárult ahhoz, hogy – benne közzétett felhívásunk nyomán – az imádkozó magyarok mozgalmának létszáma nem csupán elérte az egymilliót, hanem jócskán meg is haladta azt, beteljesítve ezzel Mindszenty bíboros álmát: „Ha lesz egymillió imádkozó magyar, nem félek a jövőtől.”

Hálás vagyok azoknak a csodálatos embereknek, akik kezdettől fogva a munkatársaink voltak, és akik írásaikkal gazdagították az újságunkat. És hálás vagyok minden kedves Olvasónknak, akik adományaikkal egy negyedszázadon át lehetővé tették a munkánkat, imádságaikkal pedig támogatták közös nagy céljainkat. Önöknek ily módon nagy részük van abban, hogy a magyar katolikus egyház – és az egész magyar nemzet – sok új boldoggal gazdagodott. Gondoljunk csak Romzsa Tódorra, Salkaházi Sárára, Scheffler Jánosra, Bogdánffy Szilárdra vagy Meszlényi Zoltán püspökre.

Most, a JELENBEN azért kell összefognunk, hogy a munkában és az imádságban megújulva minél nagyobb lendülettel és odaadással tudjuk előrevinni Mindszenty bíboros szenttéavatási ügyét. Nagy bátorítást jelent számunkra, hogy 2019. február 13-án Ferenc pápa aláírta azt a dekrétumot, amely megerősíti, hogy Isten Szolgája hősies fokban gyakorolta a keresztény erényeket. Azóta Mindszenty bíborost a Tiszteletreméltó jelzővel illethetjük.

Reményteljes bizalommal és nagy hittel nézünk tehát a JÖVŐBE, annak biztos tudatában, hogy Önök, kedves Olvasóink, továbbra is együtt haladnak velünk ezen az úton, közösen imádkozva egyházunkért, hazánkért, népünkért és azért, hogy Tiszteletreméltó Mindszenty József bíborost mihamarabb a szentek és boldogok sorában tisztelhessük.

Habsburg-Lotharingiai Mihály
a Mindszenty Alapítvány elnöke

 

Huszonöt éve annak is, hogy a Mindszenty bíboros által 1972-ben megalapított Kardinal Mindszenty Stiftung jelképesen hazaköltözhetett, amikor 1994. június 10-én Havasi József szalézi atya aláírta a Magyarországi Mindszenty Alapítvány alapító okiratát. Kevesen tudják, hogy bár az alapítói jogokat a Stiftung mindenkori elnöke gyakorolja, szervezetünk ily módon a Szalézi Társasághoz is kötődik. Havasi atya ezen a nyáron, június 5-én tért vissza mindannyiunk örök otthonába, kegyelettel és hálával emlékezünk őrá is.

A Mindszenty Alapítvány huszonöt évéről hű képet adnak folyóiratunk archív lapszámai, melyek most megújuló honlapunkon is visszakereshetőek. Tiszteletreméltó Mindszenty József bíboros szenttéavatási eljárásának soron következő feladata a közbenjárására történt imameghallgatások közül egy tudományosan megmagyarázhatatlan eset kivizsgálása. A korábban már felterjesztett gyógyulás az első fórumon nem kapta meg a vatikáni orvos szakértői bizottság támogatását. A döntés felülvizsgálata is kérelmezhető, de mindkét út gondos mérlegelést és előkészítést igényel. A mielőbbi továbblépés lehetséges módjait az illetékes főpásztorral együtt keressük, melynek alakulásáról tájékoztatni fogjuk Olvasóinkat is.

Kovács Gergely, viceposztulátor
a Mindszenty Alapítvány képviselője