Ugrás a tartalomra

2. Mindszenty-szentmisék Rómában

2015. 05. 01., p - 12:30

A római magyar közösség lelkipásztori ellátását a II. világháború után Mindszenty József bíboros szervezte meg: miséző helyet keresett és 1947-ben Mester István egri egyházmegyés pap személyében lelkészt küldött. Bíborossá történt kinevezése és római címtemplomának, a Santo Stefano Rotondo-bazilikának átvétele 1946. március 3-án mély nyomott hagyott a római magyar közösségben. Börtönévei és az Amerikai Egyesült Államok budapesti követségén töltött 15 évi kényszerfogsága után Rómában, 1971. október 2-án, a Szent István Házban találkozott ismét a hívő magyar közösséggel. Halála alkalmából Rómában, 1975. május 13-án mondtak érte szentmisét a Chiesa Nuovában, amelyet Mons. Zágon József szervezett meg. A rendszerváltást követően, 1991-ben és az azt követő években a hazai eseményekkel párhuzamosan tartottak megemlékezést a Római Magyar Akadémián (RMA), illetve szentmisét egykori címtemplomában.

1998-ben kerültem Rómába. Szívesen folytattam az elődeim által elindított hagyományt. Erre az első alkalmat 1999-ben a bíboros igazságtalan elítélésének 50. évfordulója kínálta. Az RMA-n konferenciát tartottunk és a Santo Stefano Rotondo-bazilikában Paskai László bíboros mutatott be szentmisét. A jubileumi szentévtől kezdve pedig halálának évfordulója alkalmából szervezte meg a Pápai Magyar Intézet (PMI), a római magyar közösség és a Szentszék melletti nagykövetség a bíboros boldoggá avatásáért bemutatott szentmisét. 2011-től a római Szent István Alapítvány is szerepet vállalt a szervezésben. Ez az Alapítvány ugyanis azért jött létre 1965-ben, hogy megvalósítsa a bíboros álmát, Szent István zarándokházának újraélesztését. Az olasz nyelvű szentmiséknek, amelyek lehetővé tették, hogy minél több római megismerje Isten Szolgájának életét, rangot adott, hogy egy kivételével minden alkalommal bíboros volt a főcelebráns:

2000-ben Paskai László bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek,
2001-ben Angelo Sodano bíboros, államtitkár,
2002-ben Casimir Szoka bíboros, a vatikáni Kormányzóság elnöke,
2003-ban Erdő Péter prímás, esztergom-budapesti érsek,
2006-ban Julian Herrenz bíboros, a Törvényszövegek Pápai Tanácsának elnöke,
2007-ben Walter Kasper bíboros, a Keresztény Egység Elősegítése Pápai Tanácsának ny. elnöke,
2009-ben Urbano Navarreta SJ bíboros, a Pápai Gergely Egyetem egykori rektora,
2010-ben Franc Rodé C.M. bíboros, a Szerzetesi Kongregáció ny. elnöke,
2011-ben Walter Brandmüller bíboros, a Pápai Történeti Bizottság ny. elnöke,
2012-ben José Saraiva Martins bíboros, a Szenttéavatási Kongregáció ny. prefektusa,
2013-ban Zenon Grocholewski bíboros, a Nevelési Kongregáció prefektusa,
2014-ben Paolo Sardi bíboros, a Máltai Rend patrónusa.

2004-ben a Via Giulián abban a templomban tartottuk az ünnepi misét, ahol a római magyar közösség minden hónap utolsó vasárnapján a szentmiséjét tartja. Itt Dario Castrillon Hoyos bíboros, a Papi Kongregáció prefektusa volt a főcelebráns. Két alkalommal pedig a Santa Balbina-bazilikában, Erdő Péter bíborosi címtemplomában mutattuk be a szentmisét. 2005-ban Giovanni Battista Re, a Püspöki Kongregáció prefektusa vezette a koncelebrációt, 2008-ban pedig Erdő Péter bíboros, a Püspöki Kar elnökeként a magyar egyházmegyék vezetőivel együtt a Magyar Katolikus Püspöki Kar ad limina látogatása alkalmából.

A szentmiséken rendszerint részt vett Angelo Acerbi c. érsek, aki 1990–1997 között Magyarországon volt pápai nuncius, valamint Ternyák Csaba c. érsek, aki 2007-ig Rómában élt a Pápai Kongregáció titkáraként. Többször jelen volt Habsburg-Lotharingiai Mihály főherceg, a Mindszenty Alapítvány elnöke és Szőke János szalézi atya, a boldoggáavatási ügy vice-posztulátora. Minden évben meghívást kapott a római posztulátor is. Az ügy relátorai, Somorjai Ádám bencés, utána pedig Vincenzo Criscuolo ferences atya rendszeresen ott voltak a szentmiséken, amelyeken minden évben a Collegium Germanicum et Hungaricum magyar növendékei végezték az oltárszolgálatot.

A szentmiséken a magyar közösség tagjain kívül a Szentszék mellé akkreditált diplomaták és jó néhányszor a hazai közélet képviselői is részt vettek. A legemlékezetesebb Mádl Ferenc volt köztársasági elnök jelenléte volt a 2010-ben tartott szentmisén. 2013-ben a veszprémi Szilágyi Erzsébet Keresztény Általános Iskola harangegyüttese működött közre, 2014-ben pedig az Európai Magyar Papi Konferencia résztvevői, a Nyugat-Európában szolgáló magyar lelkipásztorok is koncelebráltak. A szentmisékről rendszerint beszámolt a L’Osservatore Romano, a Vatikáni Rádió magyar adása, valamint több magyar egyházi sajtóorgánum.

Három homília különösen is emlékezetes. Navarro bíboros igen személyes hangnemben beszélt fiatalkori emlékeiről, arról, amit Spanyolországban hallott Mindszentyről. Sardi bíboros papír nélkül beszélt és magával ragadóan közvetítette a bíboros iránti tiszteletét. Sodano bíboros, államtitkár prédikációja pedig nagyon világosan fogalmazta meg Mindszenty bíboros életszentségét. A PMI olasz növendéke, Mele Salvatore a homíliát így kommentálta: Megadta a zöld utat a boldoggá avatáshoz!

Öröm, hogy részese lehettem ezeknek a szentmiséknek és most e lap olvasói is tájékoztatást kaphatnak ezekről. A hagyományt folytatjuk: Isten Szolgája, Mindszenty József bíboros egykori címtemplomában, a Santo Stefano Rotondóban május 7-én, 18 órakor tartjuk a szentmisét halálának 40. évfordulója alkalmából.

Dr. Németh László Imre
olaszországi főlelkész, a Szent István Alapítvány elnöke

Teljes tartalom megtekintése