Ugrás a tartalomra

Isten Szolgálója Bódi Mária Magdolna

Égi születésnapja: 1945. március 23.

Szigligeten született 1921. augusztus 8-án, szülei uradalmi cselédek voltak. Édesapjának nem voltak iratai, ezért a szülők nem házasodhattak össze. Isten Szolgálója a falusi iskola hittanóráin ismerkedett meg a katolikus hitigazságokkal. Elsőáldozásától kezdve buzgó lelki életet élt, vallásos tartalmú könyvek olvasásával is mélyítette hitbeli ismereteit. Tizenhét éves korában részt vett a balatonfűzfői népmisszión, itt ismerte fel, hogy életét egészen Krisztusnak akarja szentelni. Szerzetesi életre érzett hivatást, de ennek megvalósulását a korabeli kánonjog nem tette lehetővé szülei egyház által nem szentesített kapcsolata miatt.  

Isten Szolgálója Bódi Mária Magdolna

 

1939-től a fűzfőgyártelepi Nitrokémia Rt. üzemében lett munkásnő. Hitélete ekkor is igen intenzív, három műszakos beosztása ellenére napi áldozó volt. Ez adott erőt neki a gyárban sokszor tapasztalható durva, vallásgyalázó gúnyolódások elviseléséhez. Szelíd derűje, talpraesett, de sosem sértő válaszai, szorgalma hamarosan kivívták munkatársai és felettesei tiszteletét. 1941-ben Krisztus Király ünnepén szüzességi magánfogadalmat tett, 1942-ben a Mária Kongregáció tagjává avatták.
A Szívgárdában is elkötelezetten foglalkozott a gyerekekkel, mindennapjainak szerves része volt a szeretetszolgálat. Tagja lett a Katolikus Dolgozó Lányok Szövetségének, ahol hamarosan csoportvezetőként mutathatott jó példát a rábízott munkáslányoknak. Imádságaiban visszatérő motívum, hogy azért fohászkodott: fiatalon halhasson meg és halála közelebb vigye a fiatalokat az Úrhoz.

Bódi

 

1944-ben a front egyre közeledett családja akkori lakóhelyéhez, Litérhez, és mind aggasztóbb híreket lehetett hallani a frontkatonák nőkkel szembeni atrocitásairól. Isten Szolgálója ezeket hallva elhatározta, hogy ha kell, élete árán is hű marad Jézusnak tett fogadalmához. 1945. március 23-án két fegyveres szovjet katona támadt rá az óvóhely bejáratánál tartózkodó asszonyokra, közöttük Isten Szolgálójára, aki ellenállást tanúsított és menekülni igyekezett, de ebben a helyzetben is elfogadta sorsát.

 

 

Társaiért, édesanyjáért aggódott: „Édesanyám menjenek innen, én most már meghalok!” – mondta. A katona több lövéssel rálőtt, Isten Szolgálója két karját az ég felé tárva e szavakkal fejezte be földi életét: „Uram Királyom! Végy magadhoz!” Zsebében ujjai a rózsafüzért szorították. Az utolsó golyó a szívét találta el.

 

Életáldozatának ereje szinte azonnal megmutatkozott: halála után két héttel szülei szentségi házasságot kötöttek. Tiszta életének és halála körülményeinek ismeretében Mindszenty József akkori veszprémi püspök egyházmegyei vizsgálatot indított. A dokumentumok végül nem jutottak el Rómába és az ismert történelmi körülmények folytán évtizedekig beszélni sem lehetett a vértanú munkáslányról. Az eljárás 1990-ben újraindult, de a korabeli dokumentumok csak hiányosan álltak rendelkezésre. 2010-ben a veszprémi székesegyház irattárából váratlanul előkerült a latin nyelvű iratcsomó, ami új lendületet adott az eljárásnak.

 

Protokollszám: 2874                                                                                           

Egyházmegyei eljárás

Illetékes egyházmegye: Veszprémi Érsekség
Illetékes főpásztor: Udvardy György érsek
Posztulátor:                                                                           
Az egyházmegyei eljárás lefolytatása: 2011. január 18. –  2016. október 22.   

 

Szentszéki eljárás

Szentszéki posztulátor: Cristiana Marinelli
Az egyházmegyei eljárás érvényességének elismerése: 
A peranyag szakmai összegzése (az ún. Positio) benyújtása:
Vértanúságának pápai elismerése: 2024. május 23.                                                              

Imádkozzunk boldoggá avatásáért!                

Krisztus Királyunk! Szüzességi fogadalmával Magdi örök hűséget esküdött Neked.
Gondviselő szeretetedből a zárdaajtó helyett a gyár kapui nyíltak meg előtte.
Amilyen szívesen lett volna liliom istenszerető jegyeseid koszorújában, ugyanolyan készségesen ment sugározni az Isten- és emberszeretetet a Rólad megfeledkezett,
de mégis jobb sorsra érdemes munkások közé.
„Uram Királyom! Végy magadhoz!” – ezt az utolsó fohászát is meghallgattad,amikor vérét ontotta Érted.
Add meg nekünk Urunk, hogy Magdit a szentek társaságában tisztelhessük,mindig a Te nagyobb dicsőségedre.
Ámen.

(Forrás: https://magyarkurir.hu)

Az imameghallgatások kegyelmét a következő címre kérjük eljuttatni:

Veszprémi Érsekség
8201 Veszprém, Vár u. 16.

 

További információk:

https://bfuzfoplebania.hu/bm/

https://veszpremiersekseg.hu/intezmenyek/jogi/bodi-maria-magdolna-alapitvany/