Ugrás a tartalomra

Mindszenty

1991. augusztus 16-án, magyarországi látogatása esztergomi nyitóállomásán, Szent II. János Pál pápa első útja a hercegprímás sírjához vezetett. Azóta minden év május elején népes hívő közösség részvételével kerül megrendezésre az immár hagyományos esztergomi Mindszenty-zarándoklat.

Mindszenty portré

 

A már életében szentnek tartott bíboros máriacelli és később esztergomi sírját körülveszik a zarándokok. Virágok, koszorúk, nemzeti színű szalagok díszítik nyughelyét. A magyar nemzeti kormány 1956. október 31-én megállapította,
hogy a Mindszenty bíboros ellen 1948-ban emelt vádak minden törvényességet nélkülöztek. 1990. május 18-án a szabaddá vált magyar bíróság kimondta a koncepciós per semmisségét. A hercegprímás teljes jogi, erkölcsi és politikai rehabilitálására
Erdő Péter bíboros kérésére 2012 márciusában került sor. A magyar nép nemzeti hősként őrzi emlékét.

Mindszenty József tér

 

A bíboros széleskörű tiszteletét jelzik az idehaza és a világ számos városában róla elnevezett utcák, terek és intézmények. Emlékére szobrok, zeneművek, irodalmi alkotások születtek.

A Mindszenty-tisztelet 1975 és 2005 közötti alakulását hatalmas munkában foglalta össze Mészáros István Egy „kultusz” a XXI. században címmel. Mindszenty József szenttéavatási eljárása hivatalosan 1994. március 19-én, Szent József ünnepén vette kezdetét. Több ezer oldalt kitevő történeti forrásanyag – iratok, tanúvallomások, történészi és teológiai szakvélemények – összegyűjtése után az illetékes főpásztor 1996-ban lezárta a vizsgálatot, és a teljes dokumentációt eljuttatta a Szenttéavatási Kongregáció vatikáni hivatalába. Jelenleg a hitvalló bíboros életszentségéről összegyűjtött bizonyítékok többlépcsős római értékelése van folyamatban.

Ha azt mondja valaki, hogy Mindszenty, senki másra nem gondolunk, csak őrá. Olyan lett a neve, mint a legnagyobbaké: keresztnév nélkül csak egyvalakit jelöl a szó. És hogy jól cseng a Mindszenty név, köszönhető annak, hogy a bíboros jól használta fel élete értékeit. Ezért személyisége, életpéldája nem veszít időszerűségéből. „Ha még egyszer kellene kezdenem az életet, úgy kezdeném, ahogy kezdettem. És ha teljes nyíltsággal látnám azt, hogy mi lesz a következménye, hát akkor is ugyanazt tenném, amit tettem.”

Mindszenty szobra