Ugrás a tartalomra

a lelkipásztor

Pehm József a szombathelyi premontrei főgimnáziumban érettségizett, ahonnan egyenesen vezetett az útja a katolikus papnevelő intézetbe, amelynek elvégzése után 1915. június 12-én pappá szentelték.

A lelkipásztor

 

Az újmisés papot főpásztora, gróf Mikes János először a Vas megyei Felsőpaty községbe helyezte káplánnak, majd másfél év lelkipásztorkodás után a zalaegerszegi állami főgimnázium hittanárává nevezte ki.

Az 1918-as forradalmi szélsőségek ellensúlyozására Mindszenty József saját hetilapot indított Zalamegyei Újság néven, valamint aktív munkát végzett a Zichy Nándor által alapított Katolikus Néppártban. Nagy hatású szervezőmunkája miatt – mely során több fórumon fejtette ki a keresztény értékeken nyugvó politika eszményeit és céljait – a rendőrség 1919. február 9-én letartóztatta.

1919 augusztusában, a proletárdiktatúra bukása után visszatérhetett Zalaegerszegre, ahol október elsejétől a húszezres város plébánosa lett. Város-plébánosként legelső és legfontosabb feladatának a lelkipásztori munkát tekintette, de emellett közéleti feladatokat is vállalnia kellett. 1924-ben a végzett munka elismeréséül püspökétől apáti címet kapott.