Ugrás a tartalomra

Vixit et vivat!

Amit megáldasz, legyen meg†áldva, amit megszentelsz, legyen megszentelve; ennek a felszentelt kéznek rátétele váljék üdvösségére mindenkinek. Ámen.

 

(a püspökszentelés szertartása, részlet)

Vixit et vivat! 1

„Isten kegyelméből vagyok, aki vagyok és e kegyelem nélkül semmi sem lennék, és mivel minden jó az Úrtól jön, Neki akarok mindenért köszönetet mondani:
a próbatételért, a vigasztalásért, a veszélyért és az exodusért, a méltánytalanságért
és a derűért."

„Istennek hála, hogy szerény eszköz lehettem.” (Mindszenty József)

„Példaképe ő a hitben gyökerező, megingathatatlan erősségnek és az egyház iránti önzetlen odaadásnak, amit előbb fáradhatatlan munkásságával és őrködő szeretetével, majd imáival és hosszú szenvedéseivel mutatott meg.” (Boldog VI. Pál pápa)

»A világ – mondta egyszer – sok mindent elvehet tőlünk, Jézus Krisztusba vetett hitünket azonban soha. « Hitvalló ő és mártír – miként a Szentatya maga is igazolta –, hitének, egyházának törhetetlen hitvallója, aki kész volt minden áldozatot magára vállalni. És minden nehézség ellenére, belső problémáit legyőzve hitet tett Péter hivatalával szembeni engedelmessége mellett, hogy példát adjon a megalkuvás nélküli engedelmességre. Áhítattal és tisztelettel hajlunk meg korunk e hitvallója és mártírja előtt.” (Franz König bíboros, bécsi érsek)

Vixit et vivat! 2
Vixit et vivat! 3

„Mi, osztrákok, most osztrák földön veszünk búcsút Mindszenty József bíborostól. Tudjuk, hogy őrá is illenek a szavak Periklész halotti beszédéből: »Nagyszerű emberek számára sírbolt az egész világ;
és nemcsak egy emlékmű felirata hirdeti őket hazájukban, hanem íratlanul is mindenki emlékezik rájuk idegenben is.«”
(Alois Mock, osztrák külügyminiszter)

„Ma, amikor hamvai megtérnek hőn szeretett hazája földjébe, tudjuk, hogy Mindszenty és meggyötört nemzete győzött. Magyarország szabadságát neki is köszönhetjük, mert tartotta bennünk a hitet és a reményt, hogy Isten igazságáé lesz az utolsó szó. Mindszenty József nagypéntekje elhozta nekünk a feltámadást.” (Habsburg Ottó)