Skip to main content

The Mindszenty Foundation

Végrendeleti általános örökösöm a Mindszenty Alapítvány.

 

Én, Mindszenty József bíboros, születtem 1892. március 29-én Csehimindszenten, jelenleg Boltzmanngasse 14. szám alatti bécsi lakos az 1926. évi 4. számú Landesgesetzblatt1-ben közzétett lichtensteini Személyek és társaságok jogairól szóló törvény (PGR) 552. §-a alapján ezennel megalapítom

vaduzi székhellyel a Kardinal MINDSZENTY Stiftung-ot.

 

Bécs, 1972. május 31.Alaírás

 

Őeminenciája, Mindszenty József bíboros aláírásának valódiságát tanúsítja:

Bécs, 1972. augusztus 4.

Opilio Rossi
apostoli nuncius


 
 
Végrendelet

 

Bécs, 1973. november 17.

A Mindszenty Alapítvány egyik legelső feladatának tekintem, hogy azt a magyar nemzeti és katolikus célt szolgálja, amit életem feladatául tűztem ki s amit Isten segítségével hazámban és a számkivetésben is igyekeztem megvalósítani: megtartani magyarságában és hitében népünket s különösen annak felnövekvő ifjúságát.

Bécs, 1975. május 5-én


Végrendeleti általános örökösöm a Mindszenty Alapítvány, az általam megállapított szabályzat szerint. Leltár szerint: Értékeim. Könyveim joga és hozama, maga a Stiftung az ország nemzeti és egyházi felépítésére a legnagyobb gondossággal, mint azt vagyonosabb elődeim, Széchenyi György és Simor János tették.

Alaírás