Ugrás a tartalomra

Előcsarnok

Mindszenty bíboros végrendeletében általános örökösévé tette a Mindszenty Alapítványt. Hagyatékát kezdetben egy régi plébániaépületben őrizték, később egy bérlakásban helyezték el. A tárgyi emlékeket Bíró Béla látványraktárba rendezte, ez az első „kiállítás” 1976. június 6-án nyílt meg Vaduzban. Ezt a tárlatot 1979. június 16–17-én Máriacellben, a hercegprímás ideiglenes nyughelye közelében Mindszenty múzeummá alakították.

Bíró Béla látványraktárba

 

Mindszenty Emlékhely

 

Az alapítvány 1994-ben hozta haza a hagyatéki tárgyakat, ezeket átmenetileg az esztergomi Prímási Palota egyik kettős emeleti termében őrizték. Hosszas előkészület után 2002-ben nyílt lehetőség arra, hogy az Alapítvány, a Kulturális Örökség Minisztériuma, az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye és a Keresztény Múzeum összefogásával Esztergomban, a Szent Adalbert Központ emeleti termeiben megnyithassa kapuit a Mindszenty Emlékhely.

A legmodernebb technikai eszközök, hang- és filmfelvételek segítségével valódi kiállítás jött létre, a hagyaték teljes bemutatására azonban nem volt lehetőség, ezért a tárgyak nagy része raktárban maradt.

Az Emlékhelynek otthont adó Szent Adalbert Központ felújításának előrehaladtával az a döntés született, hogy a kiállítás 2008-ban bezárja kapuit, egyúttal az Esztergomi Főszékesegyházi Kincstár befogadja a tárgyak egy részét. Itt Világító fáklya címmel 2009-ben egy méretét tekintve kisebb kiállítás nyílt, ez egy nagyobb átrendezést követően 2012. május 5. óta állandó kincstári részként látogatható.

Esztergomi Főszékesegyházi Kincstár

 

Szent Adalbert Központ

 

Rangos tárgyakat válogattunk ide, csupa olyat, mely a kincstári környezetbe illeszkedik. A pápai ajándékok közül kiemelkednek: XII. Piusz pápa ékköves mitrája, a bíboros XXIII. Jánostól kapott és a pápa által dedikált breviáriuma, VI. Pál bíborosi köpenye és ékköves ajándék kelyhe.

2006-ban az Alapítvány átadta az Esztergom-Budapesti Főegyházmegyének Mindszenty bíboros értékesebb főpapi jelvényeit, melyeket egykor pápáktól, bíborosoktól kapott ajándékba. Ez az a tárgycsoport, amelyről sokáig azt feltételezték, hogy 1975 után a végrendeletnek megfelelően jótékony célra értékesítették, ám 1994-ben, a máriacelli múzeum leszerelésekor véletlenszerűen rátaláltak egy festmény mögött kialakított páncélszekrényben. Ezeket az inszigniákat Erdő Péter bíboros jelenleg is használja, ezért nem kerülnek kiállításra. A legjelentősebb e tárgyak közül VI. Pál ereklyés pápai mellkeresztje, melyet 1971-ben ajándékozott a hitvalló magyar főpásztornak.

Esztergom-Budapesti Főegyházmegyének

 

Szent István Bazilika kincstárában

 

2007-ben a budapesti Szent István Bazilika kincstárában A jó pásztor, aki életét adta övéiért címmel időszaki kiállítást rendeztünk, ez a tárlat jelentősen kibővítve 2012. március 19-től – a megújult Kincstár állandó részeként – egy eddig soha ilyen formában nem látható Mindszenty relikvia-együttes alapja lett. Budapest legnagyobb templomába a legszemélyesebb tárgyak közül válogattunk.

A több mint százötven tárgyi emlék között megtekinthető az utolsó években viselt bíborosi díszöltözék, a bíbornoki ún. úti kalap, a hercegprímás követségi térdeplője (magántulajdon) és reverendája, legkedvesebb képe édesanyjáról, mely mindig az íróasztalán állt, az a kehely, amit nyolcvanadik születésnapjára kapott barátaitól, valamint további liturgikus és személyes tárgyi emlékek, ruhák és főpapi jelvények.

Mindszenty relikvia-együttes alapja

 

Lakiteleki Népfőiskola

 

A Lakiteleki Népfőiskola könyvtárában már évekkel korábban berendezett Mindszenty-kiállításhoz szintén az alapítvány bocsátott rendelkezésre tárgyi emlékeket, köztük Mindszenty bíboros 1971-ben kapott vatikáni útlevelét. 2002-ben hagyatéki tárgyakkal segítettük a budapesti Terror Háza Múzeum állandó kiállítása keretében a kommunista egyházüldözést bemutató termek kialakítását.

2011. március 19-én a sopronkőhidai fegyházban megnyílt Mindszenty-emlékszoba számára további személyes tárgyi emlékeket adtunk letétbe, köztük börtöni tárgyakat és a hercegprímás legegyszerűbb, legviseltesebb reverendáját és papi zsolozsmáskönyvét. A Mindszenty József nyilas fogságának napjait felidéző emlékhely bejelentkezéssel egész évben megtekinthető.

sopronkőhidai fegyházban

 

Szombathelyi Egyházmegyei Kincstár

 

Holtában is beszél címmel 2012. március 29-től látogatható a Szombathelyi Egyházmegyei Kincstár állandó kiállításának tematikus Mindszenty-tárlata, melynek anyaga részben helyi emlékekből, részben alapítványi letéti tárgyakból áll. Szombathelyre – a hercegprímás édesanyjára emlékezve – a hagyaték Szűz Mária ábrázolásait szántuk és egy-egy teljes rend liturgikus, papi és civil öltözéket.

„A mai napon örömkönnyeket hullat az ég!” – mondta ünnepi beszédében 2013. december 11-e esős napján Habsburg-Lotharingiai Mihály főherceg, a Mindszenty Alapítvány elnöke, amikor Csehimindszenten átadták a bíboros szülőházában berendezett kiállítást. Hangsúlyozta, hogy az alapítvány azért vásárolta meg és tartotta fenn évekig a szülői házat, hogy egyszer valódi emlékhely működjön benne és a bíboros hagyatékának jelentős darabjait a nyilvánosság számára itt is bemutathassuk.

Csehimindszent

 

A felújított emlékház méltó környezetet ad a kiállított emléktárgyaknak. A kiállítás egyik jelentős darabja az a feszület, mely a hagyaték egyik legrégibb darabja, és amely sérüléseivel a hercegprímás engesztelő életét idézi. Csehimindszenten helyeztük el a bíboros rézből készült ágyát, nemzetiszín ágytakaróját, pázmáneumi lakásának népi hímzésű díszpárnáit, melyeket élete utolsó éveiben használt.

 

Elérhetőség: Mindenszentek Plébánia, 9834 Csehimindszent Fő u. 40. Tel.: 94/376-512; 30/514-3054

Az alapítvány levéltárában őrizzük

 

A hagyatéki tárgyak döntő többsége tehát az utóbbi néhány év alatt állandó bemutatóhelyekre került, ezek az életút legfontosabb állomáshelyein a bíboros tiszteletét és szellemi hagyatékának megőrzését szolgálják. A tárgyak szűkebb, válogatott anyagát az alapítvány levéltárában őrizzük, hogy bármikor rendelkezésre álljanak a különböző megemlékezések és időszaki kiállítások alkalmával.

Az időszakos kiállítások közül kiemelkedik a 2012-ben Bécsben megrendezett és további magyarországi helyszíneken, Veszprémben, Hévízen és Pécsett bemutatott Fidelissimus pastor – Mindszenty bíboros fehérvértanúsága című jubileumi tárlat, melyet széles összefogással a bécsi Balassi Intézet – Collegium Hungaricum, a bécsi Pázmáneum, a veszprémi Boldog Gizella Főegyházmegyei Gyűjtemény és az alapítvány közösen hozott létre.

Az alapítvány levéltárában őrizzük

 

A levéltárban őrzött emlékek közé tartozik a számos ajándéktárgy és díszoklevél mellett a bíboros civil ruhatára, reverendája, fehér miseruhája, legdísztelenebb térdeplője és az a báránybőr, amely a hitvalló főpásztor engesztelő életének egyik legbeszédesebb tárgyi emléke, felirata szerint: „Ez a fehér báránybőr szőnyeg volt a dereka alatt, amikor a földön aludt a Prímás Úr.”

Mindszenty bíboros tárgyhagyatéka nem csak a művészi vagy anyagi értéke miatt, hanem a különleges személyes kötődések miatt is egyedülálló és érdekes. Az életszentség hírében álló főpásztor, a magyar nemzet történelmében jelentős szerepet betöltő főpap személyes emlékei egytől egyig elgondolkodtató, imádságra indító relikviák.