Ugrás a tartalomra

Mindszenty - „Szeretetet hoztam ide is”

Mindszenty József negyed évszázadot, teljes fiatal felnőttkorát töltötte Zalaegerszegen, ahol 2022-ben nyílt meg ez a róla szóló teljes életút-kiállítás, amely nem zárul le a halál dátumával, hanem bemutatja a látogatóknak a bíboros mai napig élő egyházi és világi tiszteletét és szentté avatási eljárását is. Ez a tárlat nemcsak egy nemzeti hőst és szentéletű főpapot szeretne megismertetni, hanem sokkal inkább egy olyan különleges embert, aki a maga sajátos módján az egész életét feltette arra, amiben hitt, és aki oly sokat küzdött és szenvedett szeretett hazájáért és egyházáért. Szeretnénk, ha e kiállítás segítségével az újabb generációk is megismernék ezt a gazdag életpályát és tovább tisztulna az a Mindszenty-kép, melyet oly sokszor próbáltak befeketíteni a kommunista diktatúra és egyházüldözés idején. Mindszenty bíboros életútját négy összefüggő epizódban mutatjuk be: az Élethivatását (Pannonia Sacra címmel, ami a dunántúli szülőföldre utaló főpapi jelmondata lett később); A főpap első és második aktív életszakaszát („A leghűségesebb pásztor” – a sírfeliratából vett latin cím kétféle alakjával); az Életáldozatát (börtöni szentképének latin feliratával: Devictus vincit – Legyőzetve győz). Ezekhez MINDSZENTY címmel szorosan kapcsolódik az ötödik rész, amely a tiszteletét, a lelki-szellemi örökségét kívánja felidézni.


A Magyarországi Mindszenty Alapítvány, a zalaegerszegi Mária Magdolna-plébánia, a veszprémi Szent Margit-plébánia és egyéni adományozók válogatott tárgyi emlékei, az egyedi installációk és a legkorszerűbb technikai eszközök mellett minden kiállításrészben a térrendezés és Bukta Norbert egy-egy kortárs művészi alkotása segíti átélni az életút mélyebb összefüggéseit, egyszerű és letisztult általános emberi mondanivalóját. Így a látogató virtuálisan beléphet Mindszenty bíboros személyes életterébe, és ebben a közelségben „ismerősévé” válhat, átélve az ő legfontosabb életeseményeit. Kilépve innen esetleg azzal a késztetéssel, hogy még jobban meg akarja ismerni őt, keresi vele az újabb lelki-szellemi „találkozások” lehetőségeit: könyvek, képek, műalkotások, filmek, zarándoklatok, előadások vagy egyéb alkalmak segítségével.