Ugrás a tartalomra

Mészáros István írásai

Mindszenty

E könyvek írójában mély tisztelet él Mindszenty bíboros iránt.

„Hogy miért? Lényegében erről szól az általam írt könyvek, tanulmányok, cikkek hosszú sora. Arról, hogy jól felismert és tudatosan vállalt élethivatását teljes erejével igyekezett betölteni, mindig másokért, mindig a kisebb-nagyobb közösségek javára, mindig egyháza érdekében. Életeleme a másokért végzett munka volt, amelyhez alapvető feltételként társult a tudatos fegyelem, a belső és külső fegyelem. Mindig kész volt a mások érdekében való áldozathozatalra, sőt szenvedésre is. S mindezek forrása, alfája és omegája, a benne munkáló Isten- és emberszeretet, annak teljes kiterjedésében."

 

(Mészáros István: Egy „kultusz” a XXI. században, 173-175. old.)

 

Mészáros István
Mindszenty és Ortutay
Iskolatörténeti vázlat: 1945–1948
Budapest, 1989, Pro Domo

Mészáros István
Boldogasszony Éve 1947/48
Budapest, 1994, Ecclesia

Mészáros István
Mindszenty-leveleskönyv
Gondolatok a bíboros leveleiből 1938–1975
Budapest, 1997, Pro Domo

Mészáros István
„Állok Istenért, egyházért, hazáért”
Írások Mindszenty bíborosról
Budapest, 2000, Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközösség

Mészáros István
Mindszenty és az „Ostpolitik”
Adalékok az Ostpolitik történetéhez 1957–1971
Budapest, 2001, Kairosz Kiadó

Mészáros István
Mindszenty-mozaik
Budapest 2002, Ecclesia

Mészáros István
Pannonia Sacra
Mindszenty tanulmányok
Budapest, 2002, Kairosz Kiadó

Mészáros István
Prímások, pártok, politikusok
1944–1945
Adalékok a Magyar Katolikus Egyház XX. századi történetéhez
Budapest, 2005, Szent István Társulat

Mészáros István
Mindszenty a Sándor-palotában
Hat tanulmány
Budapest, 2005, Eötvös József Könyvkiadó

Mészáros István
Mindszenty
Egy „kultusz” a XXI. században
A Mindszenty-tisztelet története 1975–2005
Budapest, 2005, Kairosz Kiadó