Ugrás a tartalomra

Isten Szolgálója Mester Margit Mária

Égi születésnapja: 1961. június 17.

„Az én utam a szeretet”

Margit Mária Tamásiban született 1906. december 10-én, egy négygyermekes család második gyermekeként. Édesapja dr. Mester József Tamási királyi közjegyzője, édesanyja Madarász Margit. Iskoláit magánúton kezdte, majd 1917–1924 között Budapesten folytatta tanulmányait a Sacré Coeur polgári iskolájában. Ugyanitt elvégezte a 4 éves nyelvmesterképzőt, így megtanult angolul, franciául és németül.

Isten Szolgálója Mester Margit Mária

 

1924 őszén, 18 éves korában, az Örökimádás templom (Budapest) karzatán hallotta meg először Isten hívó szavát: „te légy az enyém”, de még több mint 6 évnek kellett eltelnie, amíg megértette, hogy Isten mire is hívja őt. 1927. április 12-én volt egy misztikus élménye, amelyben megtapasztalta, hogy a Szentháromság valóságos módon ott él minden kegyelem állapotában lévő lélekben. Magával ragadta az egységnek ilyen mélységes megtapasztalása, hogy Jézus arra hív minden lelket, hogy egységben éljen Istennel és embertársaival, a Szentháromság mintájára. „Legyenek mindnyájan egy” (Jn 17,21). Ez a belső tapasztalat tisztult és mélyült az évek során, mígnem elfogadta, hogy új közösséget kell alapítania. Hosszú keresés, imádság és megkülönböztetés után alapította meg az UNUM Társaságot, amelyet 1938. szeptember 15-én hagyott jóvá a szeged-csanádi megyéspüspök. A világháború és a kommunista diktatúra nem tette lehetővé, hogy az alakuló közösség kibontakozhasson, főleg miután az állami hatóságok megszüntették a szerzetesrendeket. Margit Mária elöljáróként 1950 után, az illegalitásban kezdte el szervezni a közösség életét. Természetesen tevékenysége nem maradhatott elrejtve, 1951 májusában letartóztatták és 5 év börtönre ítélték. Mint politikai fogoly a kalocsai börtönbe került, ahonnan 1956. május 7-én szabadult. A börtönlevelei és a szabadulása utáni időszakból ránk maradt írásai, valamint elsősorban tanúságtevő élete egy meghitt, személyes Istenkapcsolatot mutatnak be. A börtönévek nem megtörték őt, hanem felrázták lelkét, hogy az embereknek mekkora szükségük van megtapasztalni Isten szeretetét és az ebből fakadó sorsvállaló, szolgáló, apostoli egységteremtő szeretetet. Ennek élő tanúja és apostola volt élete minden percében. Szeretete átölelte az egész világot, imádsága és szolgálata által megvalósította a lelki ökumenizmust, ami abban a történelmi korban még forradalminak számított.

Mester Margit Máriának a lelkisége 9 alappilléren nyugszik, de ezek egymással is összefüggésben vannak: (1) A Szentháromságban élt élet, nem más, mint egy (2) Krisztus-központú élet, amelyet átjár (3) az Atya imádandó akaratának kutatása és teljesítése, hogy egyre inkább (4) egységben legyünk a Szentháromsággal és ezáltal mindenkivel. Lelkiségének középpontja: (5) a szeretet, amelynek gyümölcse a (6) lelki anyaság, amiben példaképünk (7) Mária. A szeretet útja pedig (8) Isten dicsőítése (énekkar) és (9) testvéreink szolgálata az egyesítő, szolgáló, apostoli sorsvállaló szeretet által.

Protokollszám: 2320/18

Egyházmegyei eljárás

Illetékes egyházmegye: Esztergom-Budapesti Érsekség
Illetékes főpásztor: Dr. Erdő Péter bíboros, prímás, érsek
Az ügyet elindította (actor): Unum Társaság
Posztulátor: Balog Márta CB
Az egyházmegyei eljárás kezdete: 2018. március 12.

Imádkozzunk boldoggá avatásért:

Urunk, Istenünk!
Áldott Szentháromság, imádunk Téged.
Határtalan gondviselő szeretetedből adtad nekünk Margit Máriát,
aki egész életét a Te imádásodra,
és a Benned való egység szolgálatára szentelte.
Az életszentség útját járva minket is egyszülött Fiad követésére és
embertársaink szerető szolgálatára buzdít.
Tekints érdemeire, életszentségére,
és közbenjárása által hallgasd meg kérésünket........,
és add, hogy őt mielőbb boldogjaid között tisztelhessük! Ámen.

 

Az imameghallgatások kegyelmét a következő címre kérjük eljuttatni:

Unum Társaság, 1191 Budapest, Kisfaludy utca 35.

 

További információk:

https://mester-margit-maria.com/index.php

https://www.unum.hu/

https://www.facebook.com/Mester-Margit-Maria-UNUM-535935189902464/?ref=bookmarks