Ugrás a tartalomra

Boldog Gizella királyné

Hivatalos emléknapja: május 7.

Gizella bajor hercegnő Henrik bajor herceg és Gizella burgundiai hercegnő leányaként született 980 körül, nevelője Szent Wolfgang bencés szerzetes volt. Gizella kolostori életre készült, de amikor megkérték a kezét István számára, mégis igent mondott, és 996-ban összeeskették Géza fejedelem fiával.

Boldog Gizella

 

Új hazájában nagyon fontos szerepe lett a kereszténység és a nyugati kultúra terjesztésében. Templomokat, kolostorokat alapított, egyházi felszerelésekkel, saját kezűleg készített liturgikus ruhadarabokkal látta el őket.

Istvánnal kötött házasságát a kölcsönös nagyrabecsülés, gyengédség jellemezte, Gizella gyakran elkísérte férjét a sok nehézséggel járó országjáró körutakra is. Irgalmas szívű és adakozó volt a szegényekkel, a krónikák magasztalták szelídségét, jótékonyságát, elmélyült vallásosságát. Fia, majd férje halála után méltatlan és igazságtalan bánásmódban volt része, de ezt türelemmel és alázattal viselte. Végül kíséretével együtt visszatért Bajorországba, és Passauban belépett a bencés nővérek kolostorába, itt halt meg a kolostor apátnőjeként 1059-ben.

Tisztelete Bajorországban és Magyarországon elterjedt, sírja zarándokhely. 1975-ben avatták boldoggá.

 

További információk:

https://veszpremiersekseg.hu/

https://www.katolikus.hu/szentek/0507.html

https://www.bistum-passau.de/