Ugrás a tartalomra

Esztergom érseke

1945–1974

 

Add neki, Uram, a mennyország kulcsait, hogy hatalmát jóra és ne dicsekvésre használja, amelyet neki építésre, nem rontásra adtál. Amit megkötöz a földön, legyen megkötözve a mennyben is. Amit feloldoz a földön, legyen feloldozva a mennyben is. Akinek megtartja bűneit, legyenek megtartva, akinek megbocsájtja, annak bocsásd meg te is. Aki őt átkozza, arra szálljon az átok, aki áldást mond rá, teljék be áldással.

 

(a püspökszentelés szertartása, részlet)

Pannonia sacra

 

„Nem ok nélkül hoztam magammal Veszprémből a magyar Sion ormára címeremben Szent Margit képét. Minden szenvedő, bűnbánó magyar fonja Szent Margit dicsőséges égi alakja köré az engesztelésnek a bűntől, vértől elgyalázott földön termett virágait. Sok minden elmúlt; de Krisztus él, győz és uralkodik. A hit és az ima ereje veretlen. Bűnbánó, vezeklő, megtisztuló Magyarország, Pannonia Sacra, jöjj és váltsd meg a bűnös Magyarországot.” (Mindszenty József)

„Akarok jó Pásztor lenni, aki, ha kell, életét adja juhaiért (Jn 10,15), Egyházáért, hazájáért.

Egyház és hazám, ti lesztek életem útmutató csillagzatai, céljai és boldog leszek, ha ebben a gondolatban éljük életünket és jutunk el az örök élet boldog révpartjára.” (Mindszenty József esztergomi érseki székfoglaló beszéde, részlet)

Magyarországon a szovjet-orosz befolyás miatt kommunista célokat szolgáló államhatalom 1945-től kezdődően tudatos és tervszerű küzdelmet indított a vallás szabad gyakorlása, az istenhit és a keresztény egyházak ellen. Ezekre a szomorú jelenségekre a Püspöki Kar először 1945. október 18-án választási körlevelében hívta fel a katolikus hívek figyelmét:

„Nem avatkozunk be a választási küzdelmekbe, nem foglalunk állást egyetlen párt mellett sem, de az igazság és a kötelesség elveit kifejtjük. Nem az a demokrácia, mely az egyik emberi személy korlátlan uralma helyébe egy másikét állítja, nem az, amelyik az egyik embercsoport önző és féktelen uralmát egy másik csoport hasonlóan önző és féktelen hatalmaskodásával váltja fel. Meg kell mondanunk, hogy keresztény választó nem adhatja szavazatát olyan irányzatra, mely újabb elnyomást, újabb erőszakos uralmat, a természettörvények mellőzését felelőtlenül és sűrűn elköveti.”

„Hogyha pedig bárkinek veleszületett jogait, amilyenek: jog az élethez, a vallás szabad gyakorlatához, a munkaszabadsághoz, a megélhetéshez, a magántulajdonhoz stb. vagy a törvényes úton szerzett jogait akár egyes emberek, akár egyes emberi közületek, akár magának az államnak képviselői, igazságtalanul csorbítják, vagy éppen elveszik: a magyar püspökök kötelességszerűen fölemelik tiltakozó főpásztori szavukat.”
(Magyar Katolikus Püspöki Kar)

„Mindszenty bíboros a modern főpapság előfutára. Minden látogatóját azonnal leültette és szokatlan kedvességgel fogadta. Maga eszközölte fontos telefonhívásait. Bárkit hajlandó volt azonnal fogadni és igen sok szereplést vállalt el, hogy a társadalom minden rétegével fenntartsa a közvetlen kapcsolatot. Három érseki éve alatt bejárta csaknem az egész országot. Óriási tömegek hallgatták. Szókimondó bátorságának egy-egy megállapítását szájról-szájra adták. Mindszenty nem kímélte önmagát, törékeny egészségét. Hangszórók nélkül, gyertyafénynél is megtartotta beszédeit.”
(Ispánki Béla vallomása)

Esztergom érseke

 

„Azt gondoltam, hogy a Jóisten a cselekvést szánta nekem, de azt kell tapasztalnom, hogy az Úr inkább a szenvedések útján vezet, legyen meg az ő akarata!”
(Mindszenty József)