Ugrás a tartalomra

Katolikus vagyok!

Mindszenty

Minden faluban…
És minden városban,
Tiszta lélekkel
S elszánt akarattal
Hitet teszünk most, ifjú magyarok.

Akarok
És merek
Magyarul élni Magyarországon!
Akarom
És követelem:
Magyar legyen itt
A gondolat és betű,
A beszéd és lélek,
Az élet és az álom!
Akarok és merek
Magyarul élni Magyarországon!

Hirdetem és vallom
A szó erejével,
A tett példájával,
Mindenütt
És mindenkor:
Katolikus vagyok!
Rómához tartozom!
Nem szakadok el az örök Sziklától!
Péterhez tartozom!
Egyházam keresztje
Nekem is fájdalom!
Rómához tartozom!
Péterhez tartozom!
Krisztushoz tartozom!

Hirdetem és vallom:
Rendeletek felett is úr,
Törvénycikkek felett is úr
A X parancs és Evangélium!

Hirdetem és vallom:
Az édesanya kell nekem a sírig,
Oltár esküjétől a temetőig!
Akarom:
Édesanyám keze,
Édesapám keze
Mindig egymásba kulcsolva maradjon!

Hirdetem és vallom:
Hittan nélkül pogány az iskola,
Hazug a tudomány,
Félember az ember.
Az én iskolám az én templomom!
A hittant akarom!

Romokat hordani
Lelkekből,
Utcákból –
Ez az én programom!

Táncőrület helyett
Imahadjárat!
Munka!
Engesztelés!
Így induljon az újjáépítés!
Országépítés!

Hirdetem és vallom
Az idő csak gyöngéket temet!
Én Krisztust hordom
Erősségemet!

Ebben a hitben indulok útra,
Neve ajkamon:
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Most erősítőm,
De egy szent napon
Ő lesz diadalom!
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Mindörökké. – Ámen.

 

A pécsi katolikus ifjúság és a katolikus Szülők Vallásos Szövetsége Szent Gellért-emlékünnepének (Pécs, 1946. október 20.) programadó verse, alkotója ismeretlen.